SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Intencje Żywego Różańca
« wcześniejsze intencje
późniejsze intencje »
luty 2023

Intencja papieska
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.
Intencja parafialna
Módlmy się za osoby chore, samotne i starsze, by doświadczały Bożej miłości i wsparcia bliźnich.

styczeń 2023

Intencja papieska
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc
braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej
bezbronnym młodym ludziom.
Intencja parafialna
Módlmy się o błogosławieństwo na nowy rok dla osób i rodzin, które
przyjmą kapłana w czasie wizyty duszpasterskiej.

listopad 2022

Módlmy się za zmarłych, w tym ze wspólnoty Żywego Różańca, o radość wieczną.

październik 2022

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości.

wrzesień 2022

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski