SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Informacje o parafii

Lokalizacja

Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny znajduje się przy ulicy św. Jana Bosko 1 w Pile. Leży na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jest jednym z 11 kościołów należących do dekanatu Piła.

Historia parafii i kościoła

Najstarsza wzmianka o parafii pochodzi z 1451 roku. Ze źródeł kościelnych – poznańskich ksiąg konsystorskich – wynika, że kościół parafialny w Pile był pod wezwaniem św. Wojciecha, św. Stanisława i św. Marcina. W 1619 r. zbudowany został nowy kościół drewniany przez królową Konstancję, żonę Zygmunta. Wówczas to przez władze kościelne została erygowana parafia i otrzymuje wezwanie Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela. W 1628 r. po pożarze miasta odbudowano kościół wraz z prezbiterium z cegły palonej, w gotyku nadwiślańskim. Od roku 1745, aż do 1945 roku parafia była pod wezwaniem Świętych Janów Chrzciciela i Ewangelisty.

Obecny kościół pw. św. Rodziny został zbudowany w stylu neobarokowym, w formie krzyża w latach 1912-1914, poświęcony 6 grudnia 1915 r. Służył on jako kościół pomocniczy. Od 1945 r. jest kościołem parafialnym, erygowanym pod wezwaniem Świętej Rodziny. Kościół konsekrował bp. Wilhelm Pluta w 1969 roku.

W 1946 r. placówka duszpasterska w Pile została powierzona Zgromadzeniu Salezjańskiemu. Pierwszym salezjaninem, który pracował w Pile, był ks. Józef Wróbel sdb.

Dane statystyczne

Obecnie do naszej parafii przynależy 12 680 wiernych , (stan na luty 2018). Przy kościele działa około 30 różnych grup, wspólnot i stowarzyszeń. Proboszczem od lipca 2019 roku jest ks. Kazimierz Chudzicki sdb. W naszej placówce pracuje 7 duchownych (stan na wrzesień 2022). Odpust parafialny jest obchodzony w Niedzielę Świętej Rodziny – pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu.

Organizacja parafii

Parafia w swojej pracy duszpasterskiej, wzorem założyciela Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, pragnie akcentować pracę z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. W domu katechetycznym od wielu lat działa Oratorium i świetlica środowiskowa, które gromadzą najmłodszych mieszkańców naszej parafii i Piły. Opiekę nad młodzieżą sprawują Salezjanie, Siostry Salezjanki, animatorzy, woluntariusze oraz Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników. Do tradycji parafii należy organizowanie Półkolonii Letnich i Zimowych, Festynu Rodzinnego oraz wyjazdów wakacyjnych. Każdego roku zapraszamy młodzież i osoby dorosłe do udziału w spotkaniach pogłębiających doświadczenie wiary. Są to: „Seminaria Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego” prowadzone przez wspólnotę „Nazaret”, „Katechezy dla młodzieży i dorosłych” prowadzone przez wspólnotę Neokatechumenatu, a także rekolekcje na początek i na koniec roku duszpastersko-katechetycznego z zaproszonymi znanymi kaznodziejami.

Życie naszej wspólnoty parafialnej ilustruje strona internetowa, założona w 2007 roku pod adresem www.SwietaRodzina.pila.pl.

Parafia p.w. Świętej Rodziny w Pile, dzięki usytuowaniu w śródmieściu, stanowi punkt duszpasterski nie tylko miejscowych wiernych, ale i tych z regionu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 17.30 w Kaplicy Adoracji wystawiony jest Najświętszy Sakrament.

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski