SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Intencje Żywego Różańca
« wcześniejsze intencje
późniejsze intencje »
czerwiec 2023

Intencja papieska

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Intencja parafialna

Módlmy się w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.   

maj 2023

Intencja papieska

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Intencja parafialna

Módlmy się w intencji maturzystów o światło Ducha Świętego na czas egzaminów i podejmowania życiowych decyzji. 

kwiecień 2023

Intencja papieska

Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Intencja parafialna

Módlmy się za niewierzących i obojętnych religijnie, o ich nawrócenie i przemianę życia, oraz za wierzących o czytelne świadectwo wiary.    

marzec 2023

Intencja papieska

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Intencja parafialna

Módlmy się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz za wszystkich, którzy podejmą się duchowej adopcji dziecka nienarodzonego.   

luty 2023

Intencja papieska
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.
Intencja parafialna
Módlmy się za osoby chore, samotne i starsze, by doświadczały Bożej miłości i wsparcia bliźnich.

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski