SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Intencje Żywego Różańca
« wcześniejsze intencje
maj 2024

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów.

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskieju, duchowej, wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

styczeń 2024

O dar różnorodności w Kościele

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

grudzień 2023

Intencja papieska

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

Intencja parafialna

Módlmy się o owocny czas adwentu dla wszystkich parafian.

listopad 2023

Intencja papieska

Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Intencja parafialna

Módlmy się w intencji zmarłych duszpasterzy i wiernych naszej parafii oraz za zmarłych członków Żywego Różańca.

wrzesień 2023

Intencja papieska

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Intencja parafialna

Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży oraz nauczycielu, wychowawców i katechetów o światło Ducha Świętego na nowy rok szkolny.

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski