SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Księża naszej parafii

1. Ks. Kazimierz CHUDZICKI SDB - proboszcz i dyrektor

2. Ks. Marek BAREJKO SDB - wikariusz dyrektora

3. Ks. Leszek GŁÓWCZYŃSKI SDB

4. Ks. Stanisław KWIATKOWSKI - ekonom

5. Ks. Przemysław MALINOWSKI SDB

6. Ks. Wojciech Pettke

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski