Zapytanie ofertowe

Remont ogranów

Data publikacji: 29 listopada 2016 r.

[download_box]Do pobrania w formacie PDF:
Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego dotyczącego remontu zabytkowych organów w ramach projektu „Remont zabytkowych organów w kościele Świętej Rodziny w Pile, ul. Św. Jana Bosko 1”.[/download_box]

Data publikacji: 9 listopada 2016 r.

[download_box]Do pobrania w formacie PDF:
Informacja o zamówienie publicznym – zapytanie ofertowe „Remont zabytkowych organów w kościele Świętej Rodziny w Pile.”.[/download_box] [info_box]Załączniki do pobrania:
[fancy_numbers variation=”steelblue”]

  1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: Program prac remontowych w ramach zadania „Remont zabytkowych organów w kościele Świętej Rodziny w Pile”.
  2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: POZWOLENIE nr 7/2014/B na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
  4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego: Formularz oferty.
[/fancy_numbers] [/info_box]