SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Aktualności
29.2.2024

Studium Formacyjne Salezjanów Współpracowników

Refleksje nad Salezjańskim Studium Formacyjnym Współpracowników w Lądzie (2024)

W dniach od 16 do 18 lutego bieżącego roku, Ląd stał się miejscem spotkania dla Salezjanów Współpracowników z Inspektorii Pilskiej, którzy zjechali na Studium Formacyjne. Przedmiotem naszej głębokiej refleksji była tegoroczna Wiązanka Przełożonego Generalnego, kardynała Ángela Fernàndeza, zatytułowana "Sen, który rodzi marzenia". Liczna obecność uczestników (110 osób) z różnych pokoleń była symboliką i budowała mosty międzypokoleniowej solidarności.

Pod kierownictwem ks. Krzysztofa Rudzińskiego, Wikariusza Inspektora, rozważaliśmy nasze aspiracje oraz aspiracje młodzieży, szukając sposobów na ich wspólne realizowanie. Wyniki prac grupowych odsłoniły zaniepokojenie o młode pokolenie i przyszłość powołań salezjańskich. Porównanie naszych marzeń z marzeniami wychowanków salezjańskich ukazało liczne paralele. Wiązanka, będąca w ocenie autora "jednym z najpiękniejszych darów, jakie Ksiądz Bosko i jego następcy ofiarują każdego roku całej Rodzinie Salezjańskiej", stała się przyczynkiem do wniosku, iż esencją relacji młodego człowieka z Salezjaninem Współpracownikiem jest troskliwa asystencja, pełna empatii i akceptacji. Jak podkreślają młodzi, nieocenione jest świadectwo życia opiekunów w oratorium.

Dyskusje dotyczyły również innowacyjnych form współpracy i autentyczności w relacjach interpersonalnych. Uczestnicy, zwłaszcza młodzież, akcentowali ogromną wartość spotkań z osobami doświadczonymi, które są w stanie przekazać mądrość życiową. Paweł i Ola, dwudziestoletni reprezentanci młodego pokolenia, krytycznie ocenili niektóre postawy starszych członków społeczności, które nie znajdują odzwierciedlenia w młodzieńczych oczekiwaniach, takie jak narzekanie czy tworzenie ekskluzywnych grup. Zgodnie zauważyli, że takie zachowania nie harmonizują z duchem chrześcijańskim.

W kontekście głównego tematu Forum, inspirujący okazał się wykład ks. dr Pawła Pawłowskiego, poświęcony "Duchowości salezjańskiej we śnie Jana Bosko", który oferował nowatorskie spojrzenie na system prewencyjny w świetle inkulturacji.

Wizyta w pocysterskim opactwie w Lądzie nad Wartą, które jest pod opieką Salezjanów, stanowiła nie tylko okazję do zwiedzania tego majestatycznego Pomnika Historii, ale również doświadczenie duchowo-estetyczne. Gościnność gospodarzy miejsca spotkała się z serdecznym uznaniem i wdzięcznością ze strony uczestników.

Studium Formacyjne Współpracowników Salezjanów nieodłącznie wiązało się z modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu, uczestnictwem w Eucharystii oraz nabożeństwach wielkopostnych. Harmonijne połączenie modlitwy, pracy formacyjnej (wykłady i warsztaty) oraz nieformalnych spotkań przy kawie, przyczyniło się do głębszej integracji naszej Wspólnoty.

 powrót

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski