SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Aktualności
9.3.2024

Jak przekazać darowiznę na naszą parafię

W najbliższym roku planowane są dalsze prace remontowo-konserwatorskie (m.in. empora organowa, malowanie elewacji, nagłośnienie). W związku też z tym i trwaniem okresu rozliczeniowego, zwracamy się z prośbą o odliczenie z dochodu i przekazanie darowizny na cele kultu religijnego na rzecz parafii. 

Darowizny na kult religijny


Przekazałeś darowiznę na kościół lub związek religijny? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Z tego artykułu dowiesz się:

Dla kogo ulga

Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowiznę na cele kultu religijnego.

Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:

Kiedy przysługuje ulga

Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Limity dochodu

Odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Jak obliczyć ulgę

Odliczysz kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.
Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto pomniejszasz o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pamiętaj, że wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. „Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Nie odliczasz darowizn, które:

Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Wysokość darowizny udokumentujesz:

Jakie zeznanie złożyć

Złóż zeznanie:

- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Pytania i odpowiedzi

 1. Przekazałem dwie darowizny na cele kultu religijnego (na konto bankowe Radia Maryja i Telewizji Trwam) i darowiznę na rzecz organizacji, która prowadzi działalność pożytku publicznego na cele pożytku publicznego (na ochronę środowiska). Czy mogę odliczyć od dochodu obydwie te darowizny?

  Tak, możesz. Od dochodu możesz odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego i cele kultu religijnego. Pamiętaj o limicie 6% dochodu łącznie dla obydwu tych darowizn.

 2. Przekazałem parafii rzymskokatolickiej darowiznę na budowę kościoła. Czy mogę odliczyć tę darowiznę?

  Tak, możesz. Darowizny na cele kultu religijnego, to darowizny przeznaczone m.in. na budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie, czy zakup przedmiotów liturgicznych. Darowizna na budowę kościoła spełnia przesłanki darowizny na cele kultu religijnego i możesz odliczyć od dochodu darowiznę. Pamiętaj o limicie 6% twojego dochodu.

 3. Osiągnąłem przychody w wysokości 60.000 zł. Poniosłem koszty ich uzyskania w wysokości 25.000 zł. Przekazałem darowizny w łącznej wysokości 12.250 zł (czyli 35% dochodu): na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości 3.500 zł (10% dochodu), na cele kultu religijnego w wys. 1.750 zł (5% dochodu), na cele charytatywno-opiekuńcze w wys. 7.000 zł (20% dochodu). Czy mogę odliczyć od dochodu całość darowizny?

  Nie, nie odliczysz całej przekazanej darowizny. Darowiznę na rzecz OPP i na cele kultu religijnego odliczasz w wysokości 6% dochodu. Te dwie darowizny możesz odliczyć w łącznej wysokości 2.100 zł.

  Natomiast darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze odliczasz w pełnej wysokości, bez ograniczenia jakimkolwiek limitem.

Podstawa prawna

Ze strony: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/darowizny-na-kult-religijny/

 powrót

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski