SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Aktualności
10.12.2023

Zakończenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ławkach z podstawami

W dniu 1 grudnia 2023 roku zostały w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile zakończone prace konserwatorsko-restauratorskie przy 15 zabytkowych lawkach z podstawami.

Prace zostały wykonane dzięki otrzymaniu dotacji celowej z Funduszu Kościelnego w ramach zadania: "Prace konserwatorsko-restauratorskie przy 20 ławkach z podstawami - etap III" (umowa nr 28.04.2023 nr 6554/143/5/2023).

Dotacja celowa: 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 
Wkład włąsny: 61.400 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych).

 powrót

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski