SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Aktualności
25.11.2022

Kolejne ławki odremontowane!

Ostatni zakres prac w roku 2022 obejmował restaurację i konserwację jedenastu ławek wraz podstawami. Udało się to dzięki dofinansowaniu:

- ze środków budżetu państwa, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "Fundusz Kościelny" w ramach zadania "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ławkach wraz z podstawami w kościele pw. św. Rodziny w Pile" (umowa 6544/129/62/2022 z dnia 12.08.2022):

dofinansowano: 60.000 zł

wkład własny: 4.560 zł

- ze środków budżetu Miasta Piły, w ramach zadania "Renowacja zabytkowych ławek w kościele św. Rodziny w Pile" (umowa 9/D.2022 z dnia 17.10.2022):

dofinansowano: 50.000 zł

wkład własny: 3.800 zł

 

 powrót

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski