SALEZJAŃSKA
PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
w Pile
Aktualności
24.10.2022

Jubileusz 20-lecia ADMY

Każdego 24-tego dnia miesiąca czciciele Wspomożycielki Wiernych spotykają na Mszy Świętej i Hołdzie Maryjnym. Październikowe spotkanie było wyjątkowe, gdyż tego dnia miał miejsce jubileusz 20 lat działalności Stowarzyszenia czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych (ADMA) w naszej parafii. 

Uroczystość rozpoczęła się różańcem świętym, po którym p. Alicja Lewandowska - przewodnicząca ADMA przedstawiła krótki rys historyczny Stowarzyszenia.

Centralnym punktem obchodów jubileuszu była Eucharystia, której przewodniczył delegat ks. inspektora ds. ADMA ks. Henryk Kaszycki, który na co dzień pracuje w Sanktuarium NMP WW w Rumi. O oprawę muzyczną liturgii zadbał Zespół Paschalny pod opieką ks. Leszka Główczyńskiego i p. Marii Ziółkowskiej, która w miniony weekend prowadziła warsztaty muzyczne w naszej parafii. 

ks. Henryk w kazaniu zachęcał do pobożności maryjnej i do włączenia się do wspólnoty czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych, która jest czwartą gałęzią Rodziny Salezjańskiej. 

Na zakończenie Mszy Świętej uczestnicy liturgii zebrali się przy ołtarzu Maryi Wspomożycielki Wiernych, by złożyć Jej hołd. 

Ostatnim punktem świętowania była agapa w sali św. Jana Bosko, w której uczestniczyli Salezjanie, Salezjanki, przedstawiciele grup parafialnych i jako gospodarze członkowie ADMA.

Życzymy czcicielom Maryi Wspomożycielki Wiernych nieustannej opieki Matki Bożej i wielu łask od Boga. 

Maryjo Wspomożenie Wiernych - módl się za nami.

 powrót

WARTO ZAJRZEĆ

WIRTUALNY
SPACER
© Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile | wykonanie: Wojciech Łastowski