ALLELUJA!

Droga Rodzino Parafialna i wszyscy Goście!!!

Sługa Boży Jan Paweł II powiedział: „Zmartwychwstały Chrystus przynosi ludzkości miłość, która przebacza, jedna i otwiera serca na nadzieję…”
Przeżywając radość Zmartwychwstania Chrystusa – radość zwycięstwa  nad złem, śmiercią i szatanem – pragniemy jako Wasi duszpasterze złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.
Niech nasza wiara i nadzieja, umocnione prawdą zmartwychwstania, zaowocują pomnożeniem dobra w naszym życiu.
Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym odnawia w nas bycie Jego uczniami i pragnienie dawania o Nim świadectwa.
Niech Zmartwychwstały Chrystus darzy zdrowiem i pogodą ducha w przeżywaniu codzienności.
Wszystkim życzymy zdrowych, Szczęśliwych i Radosnych Świąt!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!! ALLELUJA !!!

[tip]Święta Noc z 3 na 4.04.2010 – Wigilia Paschalna[/tip]

Podziękowania: Ks. Biskupowi Pawłowi

Dziękuję Kapłanom za trud spowiedzi. Pani Ewie, młodzieży, panu Markowi i klerykom za przygotowanie „Ciemnicy” i Grobu Pańskiego. Za złożone ofiary na kwiaty, paniom Salezjankom Współpracownicom za przystrojenie kwiatami. Chórowi parafialnemu z panią dyrygent Beatą, Diakonii i innym osobom za przygotowane śpiewy na liturgię Triduum Paschalnego; kl. Krzysztofowi za pomoc,  Ministrantom za przygotowaną służbę, Wszystkim za wszelkie dobro w tych dniach uczynione, modlitwę i życzenia, składam serdeczne Bóg Zapłać!!!