Żywy Różaniec

rozaniec

Żywy Różaniec

 


Rozpoczęcie działalności

1946 r.

Liczba członków

571

Początki Wspólnoty

Wspólnota modlitewna Żywy Różaniec przy parafii Świętej Rodziny w Pile rozpoczęła działalność w 1946 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Józefa Wróbla sdb. Liczebność Żywego Różańca i ilość róż ulegała na przestrzeni minionych lat zmianie. Najczęstszym powodem takiej sytuacji było i jest odejście do wieczności członków.

Cel działania wspólnoty

Różaniec jest modlitwą, która stanowi fundament i źródło życia chrześcijańskiego. To modlitwa prosta, dana jako narzędzie do zbudowanie nowego lepszego świata, zwiastowanego przez wielkich świętych Kościoła. Św. Jan Paweł II prosił, by w naszych dłoniach był zawsze różaniec. Postawił przed ludźmi podwójny drogowskaz: kult Bogarodzicy i modlitwę różańcową.

Modlitwa ta zmienia życie osobiste i czyni świat lepszym. Wszystkie intencje modlitwy różańcowej opromienia blask Bożego światła. W modlitwie różańcowej polecamy Bogu siebie, swoje problemy, rodzinę, bliskich, środowisko w którym żyjemy, Ojczyznę z jej problemami, świat.

Patroni róż różańcowych

7 listopada 2010 roku ks. proboszcz Zbigniew Hul uroczyście nadał patronów wszystkim różom. Od tego dnia każda róża ma swojego patrona w niebie.

[one_half]Róża 1. św. Agaty
Róża 2. św. Franciszka Salezego
Róża 3. św. Antoniego z Padwy
Róża 4. św. Cecylii
Róża 5. NMP Wspomożenia Wiernych
Róża 6. św. Jadwigi Śląskiej
Róża 7. św. Błażeja
Róża 8. św. Andrzeja Boboli
Róża 10. św. Józefa Rzemieślnika
Róża 11. św. Kingi
Róża 12. św. Urszuli Ledóchowskiej
Róża 14. św. Faustyny Kowalskiej
Róża 15. św. Rodziny
Róża 16. NMP Loretańskiej
Róża 17. św. Józefa

Róża 19. N.M.P. Nieustającej Pomocy
Róża 20. św. Alberta Chmielowskiego
Róża 21. św. Stanisława ze Szczepanowa
Róża 22. św. Rafała Kalinowskiego
Róża 23. św. Jana Bosko
Róża 24. św. Maksymiliana Marii Kolbego
Róża 26. bł. Karoliny Kózkówny
Róża 27. NMP z Lourdes
Róża 28. św. Jerzego Męczennika
Róża 29. św. Joachima i Anny
Róża 30. św. Marka Ewangelisty
Róża 31. św. Katarzyny ze Sieny
Róża 32. NMP Królowej
Róża 33. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Dla kogo przeznaczona jest wspólnota?

ludzikizywyrozaniec

Wspólnota przygarnia wszystkich, którzy kochają Maryję, ufają w Jej pośrednictwo i chcą się modlić. Żywy Różaniec przeznaczony jest dla ludzi każdego wieku i każdej kondycji.

Jak można zostać członkiem wspólnoty?

Wystarczy wyrazić chęć przystąpienia znanemu lub wskazanemu członkowie Żywego Różańca i za jego pośrednictwem dotrzeć do głównej zelatorki. Ona doprowadzi do włączenia kandydata do wspólnoty podczas spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca. Przyjmowana osoba otrzymuje od opiekuna (ks. proboszcza) legitymację i przydział do róży.

Kiedy mają spotkania?

dnizywyrozaniec

Główne spotkanie to zmiana tajemnic Żywego Różańca czyli msza święta w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15. a po niej zmiana tajemnic, połączona z krótką katechezą, modlitwą i przekazaniem istotnych informacji.

Ponadto każdego 10. dnia miesiąca msza święta za Ojczyznę poprzedzona jest modlitwą różańcową w tej intencji (o 17.30). Codziennie róże różańcowe prowadzą modlitwę różańcową po mszy o godz. 8. w wybranej przez siebie intencji.

Jak wygląda spotkanie?

Głównym punktem spotkań jest msza święta i modlitwa różańcowa.

Czy wspólnota należy do ogólnopolskiego/światowego ruchu?

tak

Międzynarodowy ruch religijny Żywy Różaniec został założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny.

Centrum krajowej wspólnoty Żywego Różańca znajduje się w Częstochowie. Centru wypracowuje program formacyjny i inicjuje modlitewne dni skupienia. Z Jasną Górą w ścisłym kontakcie pozostają moderatorzy krajowi i diecezjalni. Przez nich płyną informacje i wskazania do dekanatów i parafii. Żywy Różaniec posiada strukturę organizacyjną ściśle związaną ze strukturą Kościoła katolickiego.

Przewodniczący wspólnoty

Wspólnocie Żywego Różańca przewodniczy główny zelator: Ryszard Zalewski.
Zelatora głównego wspierają pomocą i wyjątkową życzliwością zelatorzy poszczególnych róż.

Duszpasterz wspólnoty

Ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki sdb

Kontakt ze wspólnotą
506 452 312