Salezjanie Współpracownicy

rodzinasalezjanska
logossw

Stowarzyszenie
Salezjanów Współpracowników
i Salezjanek Współpracownic

 


Rozpoczęcie działalności

7 grudnia 1975 r.

Liczba członków

36 + 3 sympatyków

Początki Wspólnoty

W latach 70. XX w. ks. Zdzisław Weder – ówczesny proboszcz i dziekan Piły zapoczątkował w parafii działalność świeckich – laikat. Ks. Weder miał charyzmat poznawania ludzi i ich zdolności do pracy w różnych dziedzinach życia parafialnego. W parafii powstało kilka kręgów rodzin – młodych małżeństw – poznających i omawiających na spotkaniach Pismo Święte.

Na tak przygotowanym gruncie ks. Zdzisław Weder powołał grupę parafian, włączając ich do Stowarzyszenia Pomocników Salezjańskich 7 grudnia 1975 r. Wówczas wszystkie spotkania odbywały się w salkach nad chórem.

Początki były trudne. Na szczęście wszystkie inicjatywy społeczne powstały przy pomocy jakże oddanych księży. Różne grupy Współpracowników Salezjańskich pomagały przy chrztach dzieci, w przygotowaniu rodziców do chrztu swoich dzieci, w przygotowaniach do I Komunii św., do bierzmowania, prowadziły lekcję religii, zajmowali się biblioteką parafialną oraz niosły pomoc biednym rodzinom osób internowanych. Organizowane w czasie stanu wojennego spotkania z ciekawymi ludźmi z całej Polski pomogło pilanom z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Pierwsze lata działalności to piękny okres w historii Współpracowników. Wokół tego ruchu skupionych było ok. 250 członków. Tak wielka grupa tworzyła wspaniałą rodzinę salezjańską i każdy mógł liczyć na pomoc od niej w trudnej sytuacji życiowej. Z chwilą powstania innych grup wielu współpracowników opuściło stowarzyszenie, mimo złożonych przyrzeczeń.

Cel działania wspólnoty

Celem Współpracowników jest zaangażowanie ludzi świeckich w życie wspólnoty parafialnej w różnych jej dziedzinach jak: katechezy, spotkania biblijne, przygotowanie do sakramentów osób dorosłych i dzieci.

Salezjanin Współpracownik jest katolikiem, który żyje swoją wiarą, czerpiąc natchnienie z programu apostolskiego ks. Bosko, a więc: angażuje się w tę samą misję młodzieżową i ludową co salezjanie, w formie braterskiej i stowarzyszeniowej. Posiada żywe pragnienie więzi z innymi członkami rodziny salezjańskiej. Działa dla dobra Kościoła i społeczeństwa w sposób odpowiedni dla swoich możliwości.

Dla kogo przeznaczona jest wspólnota?

ludzikissw

Dla osób dorosłych, ochrzczonych i po sakramencie bierzmowania, którzy odczytali w swoim życiu powołanie do pracy z młodzieżą.

Jak można zostać członkiem wspólnoty?

Skontaktować się z koordynatorem, ks. proboszczem lub przyjść na spotkanie formacyjne.

Kiedy mają spotkania?

datyssw

Spotkanie formacyjne odbywa się w drugi wtorek miesiąca po mszy o godz. 18. w sali 25 lub sali św. Jana Bosko. Dwa razy do roku Współpracownicy mają swój dzień skupienia, a raz w roku Studium Formacyjne.

Jak wygląda spotkanie?

Każde miesięczne spotkanie formacyjne rozpoczyna się Eucharystią. Po mszy jest konferencja tematyczna i część informacyjna, a następnie braterskie spotkanie modlitewne i kulinarne.

Czy wspólnota należy do ogólnopolskiego/światowego ruchu?

tak

Stowarzyszenie założył św. ks. Jan Bosko w 1876 roku w Turynie. Program apostolski Współpracowników jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Bezpośrednim odpowiedzialnym za Współpracowników w inspektorii jest urzędujący ksiądz inspektor, a na całym świecie – przełożony generalny salezjanów. Pilscy współpracownicy należą do Ogólnoświatowego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników z siedzibą w Rzymie.

Przewodniczący wspólnoty

Główna koordynator: Krystyna Stawicka
Zarząd wspólnoty: Administrator: Alina Borysewicz; Skarbnik: Bożena Ignaciuk; Sekretarz: Arleta Sikora; Radca ds. Formacji: Dorota Fechner.

Duszpasterz wspólnoty

Ks. Kazimierz Chudzicki sdb

Kontakt ze wspólnotą
880 192 225