Odnowa w Duchu Świętym „Nazaret”

logo_odnowa_w_duchu_sw

 

Wspólnota
Odnowy w Duchu Świętym
”NAZARET”

 


Rozpoczęcie działalności

15 czerwca 1985 r.

Liczba członków

160

Początki Wspólnoty

1 sierpnia 1983 r. po raz pierwszy wyruszyła piesza pielgrzymka ze Skrzatusza na Jasną Górę, jako I Koszalińsko-Kołobrzeska Piesza Pielgrzyma. Grupa pilska z ks. proboszczem Stanisławem Styrną na czele, zwana „szósteczką”, liczyła 102 osoby. Była to grupa najstarsza wiekiem, a zarazem najmniej uzdolniona muzycznie, bo nie znała wielu pieśni tak bardzo przydatnych na szlaku pielgrzymkowym. Dlatego, po zakończeniu pielgrzymki, postanowiono spotykać się na wspólnym dzieleniu się wspomnieniami z pielgrzymki i nauce śpiewu.

Rok później odbyła się II Koszalińsko-Kołobrzeska Piesza Pielgrzymka. Tym razem grupa pilska liczyła już około 250 osób. W czasie tej pielgrzymki ks. proboszcz, Stanisław Styrna zaprosił przedstawicieli Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym ze Słupska, którzy głosili świadectwa o swoim życiu we wspólnocie.

Jesienią 1984 r. odbył się I Kongres Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, w którym uczestniczył ks. Styrna. Po powrocie z kongresu podjął decyzję przemiany spotkań popielgrzymkowych na „coś poważniejszego”.

Od września 1984 r. rozpoczęły się regularne spotkania czwartkowe, które z upływem czasu zaczęły mieć charakter spotkań modlitewnych. 15 listopada 1984 r. po raz pierwszy spotkanie modlitewne prowadziły osoby świeckie: Halina i Jerzy Wargin.

Po raz pierwszy pieśni „odnowowe” śpiewano 2 grudnia 1984 r., podczas udzielania sakramentu bierzmowania. W grudniu 1984 r. odbyło się w Świebodzinie spotkanie księży diecezjalnych zainteresowanych Odnową w Duchu Świętym. W spotkaniu tym uczestniczył ks. proboszcz Stanisław Styrna, który poprosił Halinę Kołosowską z Gorzowa Wielkopolskiego o poprowadzenie pierwszych Seminariów Odnowy w Pile.

Pierwsze spotkanie seminaryjne odbyło się 7 marca 1985 r. Uczestniczyło w nim 86 osób. Słuchaczem był również ks. Styrna. Animatorzy wywodzili się spośród uczestników seminariów. 9 maja 1985 r. animatorzy z Gorzowa Wlkp. modlili się o uzdrowienie wewnętrzne seminarzystów.

Modlitwa o wylanie Darów Ducha Świętego miała miejsce w Rokitnie 15 czerwca 1985 r. i ta data została przyjęta jako powstanie Odnowy w Duchu Świętym w Pile. W październiku tego samego roku została ustalona nazwa wspólnoty „NAZARET”.

Cel działania wspólnoty

Odnowa ewangelizuje poprzez Seminaria Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego, w wyniku których powstało wiele nowych wspólnot. Również ewangelizuje poprzez msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Na co dzień wielbią Boga. Starają się uczestniczyć codziennie w Eucharystii. Każdy członek osobiście przyjmuje osobę Ducha Świętego, jako źródło życia. Członkowie Odnowy prowadzą również spotkania z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Organizują rekolekcje, wspólne wyjścia do kina, na koncerty, pikniki.

Dla kogo przeznaczona jest wspólnota?

ludzikiodnowa

Dla każdego powyżej 17 roku życia.

Jak można zostać członkiem wspólnoty?

Trzeba przejść Seminaria Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego.

Kiedy mają spotkania?

datyodnowa

Spotkania modlitewne odbywają się w czwartki. Rozpoczęcie Eucharystią o godzinie 18. w kościele, a następnie w sali św. Jana Bosko w domu katechetycznym.

Jak wygląda spotkanie?

— wielbienie Boga
— rozważanie Słowa Bożego
— nauczanie

Czy wspólnota należy do ogólnopolskiego/światowego ruchu?
long homecoming dresses onlineParafialna Odnowa należy do ogólnopolskiego ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Na terenie Polski grupy Odnowy reprezentuje Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym (KZK) Podlega on Konferencji Episkopatu Polski, a nad jego działalnością czuwa Krajowy Duszpasterz Odnowy.

W diecezji KZK reprezentują koordynatorzy diecezjalni: kapłan mianowany przez ordynariusza oraz świecki wybrany przez liderów grup z diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej.

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele. Taka struktura luźno związanych relacji na szczeblu diecezji i krajów istnieje też na szczeblu międzynarodowym.

Wzajemne stosunki charakteryzuje: dobrowolne stowarzyszanie się, dialog i współpraca, znacznie bardziej niż zintegrowane i uporządkowane struktury. Kierowanie wyraża się bardziej podejmowaniem służby wobec tych, którzy sobie tego życzą, aniżeli przez rządzenie.

Przewodniczący wspólnoty

Lider: Małgorzata Bury
Zarząd wspólnoty: grupa pastoralna (11 osób).

Duszpasterz wspólnoty

Ks. Adam Kiziuk sdb

Kontakt ze wspólnotą
604 630 455