Apostolstwo Dobrej Śmierci

Matka Boża Bolesna Patronka Dobrzej Śmierci

Stowarzyszenie
Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Apostolstwo Dobrej Śmierci

 


Rozpoczęcie działalności

styczeń 1993 r.

Liczba członków

130

Początki Wspólnoty

— brak danych —

Cel działalności

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Dla kogo przeznaczona jest wspólnota?

ludzikiadma

ADŚ jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej.

Jak zostać członkiem wspólnoty

Zgłosić się do głównego zelatora.

Kiedy mają spotkania?
ludziki_ads

W każdą środę o godzinie 8.30 jest wspólną modlitwę na różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej. W trzecie czwartki miesiąca o godz. 18. członkowie uczestniczą we mszy świętej za Apostolstwo Dobrej Śmierci. Zamawiana jest również msza za każdą zmarłą osobę, należącą do ADŚ.

Od kilku lat członkowie stowarzyszenia pogłębiają znajomości na spotkaniu opłatkowym, a wa razy w roku biorą udział (około 100 osób) w całodziennym skupieniu w Górce Klasztornej.

Jak wyglądają spotkania

— brak danych —

Czy wspólnota należy do ogólnopolskiego/światowego ruchu?
 tak

Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: „A Twoją duszę przeniknie miecz” (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27).

Obecnie Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów. Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. Nowe wspólnoty powstają w Europie i Ameryce. Apostolstwo wydaje biuletyn – kwartalnik dla stowarzyszonych „Nadzieja i Życie” (w rocznym abonamencie).

Przewodniczący wspólnoty

Przewodniczący wspólnoty – Irena Ciesielska

Duszpasterz wspólnoty

Ks. Kazimierz Chudzicki sdb

Kontakt ze wspólnotą
723 877 356