Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest jednym z miejsc do kontaktów wiernych z duszpasterzem. W kancelarii parafialnej załatwiane są między innymi sprawy urzędowe związane z przyjmowaniem sakramentów: chrztu świętego, bierzmowania, małżeństwa, a także posług: odwiedziny chorych z sakramentami, pogrzebu.

Kancelaria jest także miejscem wydawania dokumentów: metryk czyli świadectw chrztu św., i innych sakramentów, a także różnych zaświadczeń kościelnych. Tam też można zamawiać intencje Mszy świętej.

W kancelarii jest absolutnie przestrzegana zasada dobrowolności ofiar.

Biuro parafialne (kancelaria parafialna) mieści się w domu katechetycznym.

Kilka słów o zamawianiu intencji mszalnych

Aby zamówić intencję mszalną należy się zgłosić do kancelarii parafialnej w niżej wymienionych godzinach jej urzędowania. Przy zamawianiu intencji zwyczajowo składa się dobrowolną ofiarę. Twoja intencja mszalna będzie później dostępna tutaj (kliknij).

 

Jezus Chrystus powierzył Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Ciało Chrystusa, a dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.

(Por. Konstytucja o liturgii, 48)

Eucharystia najdoskonalszym uwielbieniem Boga. Eucharystia jest sercem życia chrześcijańskiego i źródłem jedności:

 • buduje wspólnotę
 • inspiruje do działań społecznych,
 • do solidarności z ubogimi i ofiarami przestępczości.
Eucharystia znaczy dziękczynienie – przez nią najpełniej wyrazisz swoją wdzięczność Bogu za otrzymane dobra. Eucharystia umocnieniem wewnętrznej więzi twojej rodziny. Przez ofiarę Mszy świętej podziękuj Najwyższemu Bogu:

 • za kolejny rok wspólnoty małżeńskiej
 • za szczęście dorastających dzieci
 • za kolejny rok życia w zdrowiu
 • za szczęśliwie przebytą operację
 • za zdane egzaminy
 • za dobra pracę
 • za powołanie twoich dzieci do życia zakonnego, czy kapłańskiego
 • za kochanych rodziców
Ofiara Mszy świętej – najcenniejszym prezentem urodzinowym i imieninowym.

Święta jest myśl i zbawienna modlić się za umarłych, aby zostali od grzechów uwolnieni(Por 2 Mch 12,45-46)
Kościół składa za zmarłych eucharystyczną ofiarę, pamiątkę Chrystusa, i modli się za nich.(Por. “Obrzędy pogrzebu”)

Przez Eucharystię przynosisz zmarłym duchową pomoc, doświadczając jednocześnie pociechy płynącej z nadziei.

Coś dla zamawiających Intencje Mszalne!

Pięknym zwyczajem jest zamawianie Mszy Świętej w potrzebnej intencji. Ci wszyscy, którzy polecają swoje sprawy lub ofiarowują Eucharystię za bliskiego zmarłego mają niebywałą okazję, aby pełniej przeżywać Liturgię. Zachęcamy tych wszystkich do większego zaangażowania się w Mszę świętą, chociażby poprzez czytanie Pisma Świętego (pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie [jeśli sobota wieczór]), czy też czytanie modlitwy wiernych. Jeśli ktoś byłby zainteresowany to bardzo proszę zgłosić się do księdza proboszcza lub do kancelarii parafialnej bądź wysłać e-mail na adres: parafia@swietarodzina.pila.pl (najpóźniej dzień przed daną Liturgią). Należy sprawdzić i poćwiczyć czytanie: przejdź do działu ‘Czytania na dziś’! Serdecznie zachęcamy! UWAGA! Czytania osób świeckich obowiązują jedynie od poniedziałku do soboty, wyłączając ważniejsze święta.

+

Godziny pracy kancelarii parafialnej:

 

 

Okres wakacyjny: od 1 lipca do 31 sierpnia.
Okres zwykły: wszystkie inne dni w ciągu roku, chyba że podano inaczej w ogłoszeniach duszpasterskich.

+

Kancelaria mieści się w domu katechetycznym przy parafii