Wielka Sobota 2022

Wielka Sobota to czas ciszy i adoracji przy Grobie Pańskim, a także czas święcenia pokarmów na wielkanocny stół.

Wieczorem odbyła się Liturgia Wigilii Paschalnej. Na samym początku kapłan poświęcił ogień i zapalonym paschałem rozświetlił ciemności grzechu. W orędziu paschalnym wybrzmiało znaczenie tej nocy: „Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.”

Następnie miała miejsce Liturgia Słowa czyli 7 czytań i 7 psalmów, po czym wybrzmiało radosne „Chwała na wysokości Bogu” a po nim 8-me czytanie i psalm „Alleluja”. Po Liturgii Słowa miała miejsce Liturgia Chrzcielna, podczas której przy zapalonych świecach odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Na zakończenie wyruszyła procesja rezurekcyjna oznajmiająca że Chrystus Zmartwychwstał!