Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obfitowała w wiele wydarzeń zarówno parafialnych, ogólnopolskich jak i ogólnoświatowych. O godz. 17.00 w łączności z Papieżem Franciszkiem przed figurą Matki Bożej Fatimskiej nastąpiło zawierzenie Jej Niepokalanemu Sercu Rosji i Ukrainy oraz modlitwa o pokój.

Na Mszy Świętej o 18.00 nastąpiło uroczyste podjęcie się przez około 40 osób Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przy zapalonych świecach zostało odmówione przyrzeczenie 9-miesięcznej modlitwy za nienarodzone dziecko, którego imię znane jest tylko Panu Bogu. Ci, którzy podjęli się tego zobowiązania, przez te miesiące codziennie będą odmawiać specjalną modlitwę, dziesiątek różańca oraz drobne wyrzeczenie/dobry uczynek.

 

 

Po wieczornej Eucharystii w godzinach 19.00 – 6.00 w sali św. Jana Bosko trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu, która następnie w godzinach 6.00 – 18.00 trwała w Kaplicy Adoracji w kościele.

Po godz. 19.00 wyruszyła też 50-osobowa grupa osób na Drogę Krzyżową z naszej parafii na Kalwarię w Ujściu. Trasa wynosiła 16 km. Rozważając stacje drogi krzyżowej, oraz pomiędzy stacjami trwając w ciszy o północy wszyscy doszli na Kalwarię, gdzie była ostatnia stacja.

Droga Krzyżowa na Kalwarię Ujską – Parafia pw. Świętej Rodziny w Pile (swietarodzina.pila.pl)