Murem za polskim mundurem!

W porozumieniu z Ordynariatem Polowym i organizacjami harcerskimi, zapraszamy do akcji okazania solidarności z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną i Polską Policją, poprzez ofiarowanie czekolad do których można przykleić karteczkę czy liścik wyrażający wdzięczność i poparcie.
Czemu czekolada? Bo łatwą ją wziąć na służbę. Stojąc na granicy i jedząc ofiarowane czekolady, chcemy mundurowym powiedzieć że nie są sami, ale że Polacy są tam z nimi, wdzięczni za służbę.
Czekolady zbieramy w kancelarii i w zakrystii.
Zostaną one przekazane służbom stacjonującym na granicy przez Caritas Ordynariatu Polowego.
Zbiórka potrwa do 28 listopada.