Przez 7 dni 24 godziny na dobę przy Najświętszym Sakramencie!

Jerycho Różańcowe w naszej parafii wpisało się już w tradycję od kilku lat. Również w tym roku chcemy trwać w nieustającej modlitwie przez 7 dni i 7 nocy.

Tegoroczne Jerycho rozpoczęło się Mszą Świętą 10 października 2021 r., następnie poprzez wystawienie Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się nieustanna modlitwa, która będzie trwać do 17 października i również zakończy się Eucharystią o godzinie 15.00.

Zapraszamy do kaplicy adoracji w różnych godzinach dnia i nocy!

Intencje tegorocznego Jerycha Różańcowego:

  • Błagalne ze szczególnym uwzględnieniem prośby:

–  o pokój na świecie;

– o światło Ducha Świętego i ducha apostolskiego dla Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, liderów i animatorów wspólnot Kościoła;

– o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a dla powołanych o łaskę wytrwania;

– o nawrócenie zatwardziałych grzeszników i wrogów Kościoła;

– o jedność w Ojczyźnie;

– o ducha pokuty dla Polaków za grzechy całego Narodu;

– o rozwój naszej parafii i wszystkich w niej istniejących wspólnot;

– w Roku Rodziny o pogłębienie w rodzinach ducha modlitwy, przebaczenia i miłości;

– w Roku Świętego Józefa o świętość dla mężczyzn;

– o uwolnienie dla osób dotkniętych różnymi uzależnieniami;

– za wszystkich uczestniczących w nieustannej modlitwie Jerycha Różańcowego.

  • Wynagradzające:
    – za wszystkie grzechy, zniewagi i bluźnierstwa popełnione przeciwko Bogu i Matce Najświętszej.
  • Dziękczynne:
    – za wszelkie otrzymane łaski i dary, doczesne i nadprzyrodzone.
  • w intencjach szczegółowych składanych podczas „Jerycha” w kaplicy adoracji.