Rekolekcje „Na dobry początek…”

Stało się tradycją, że co roku na koniec sierpnia z inicjatywy wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Nazaret w parafii odbywały się rekolekcje biblijne. Tym razem w drodze rozeznania u początku września zaplanowano rekolekcje „Na dobry początek …”, które poprowadził ks. Waldemar Grzyb.

Ksiądz egzorcysta z Ulimia koło Gorzowa poprowadził rekolekcje zarówno dla wspólnoty, jak i dla wszystkich chętnych w dniach 8-10 września 2021. Każdego dnia rekolekcje rozpoczynały się różańcem o 17.30. O godzinie 18.00 odprawiana była Msza Święta, a następnie ks. Waldemar głosił konferencję, a potem prowadził nabożeństwo.

Pierwszego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane Świętem Matki Boskiej Siewnej – słuchaliśmy w homilii o pełnym zaufaniu i zawierzeniu Duchowi Świętemu Maryi, a w konferencji o postawie Eutycha (Dz 20,7-13), która może towarzyszyć każdemu z nas. Możemy siedzieć w świetle Bożym, ale równocześnie przebywać w mroku ‘świata’, które niechybnie prowadzi do śmierci. Po konferencji modliliśmy się uwielbiając Boga.

W czwartek, 9 września zarówno kazanie, jak i konferencja prowadziły do nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie. Księdzu Waldemarowi towarzyszyło kilka osób ze wspólnoty, którą się opiekuje.

W piątek, na zakończenie rekolekcji wołaliśmy o nowe wylanie Ducha Świętego, o Jego dary i charyzmaty, wychwalając Boga w językach, śpiewach i oklaskach.