Dziękczynienie za 75 lat obecności Salezjanów w Pile

      W środę – 15 września – w kościele Świętej Rodziny w Pile odbyła się Msza Święta dziękczynna z okazji 75 rocznicy obecności Salezjanów w Pile. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Vaclav Klement SDB z Rzymu – delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego.
W uroczystości uczestniczył ks. Inspektor Tadeusz Itrych SDB wraz zarządem inspektorialnym, salezjanie ze wszystkich dzieł w Pile (parafia św. Jana Bosko, przedszkole, szkoła podstawowa i liceum salezjańskie w Pile) wraz z delegacjami, Rodzina Salezjańska, wspólnoty parafialne, parafianie i wszyscy, którym bliski jest charyzmat ks. Bosko.
      Na koniec Mszy Świętej salezjanie, przedstawiciele wszystkich dzieł salezjańskich w Pile, otrzymali pamiątkowe tablo ukazujące jak od jednej parafii przez 75 lat dzieło salezjańskie w Pile się rozwinęło i dzisiaj służy społeczeństwu Piły nie tylko na polu duszpasterskim, ale i szkolno-wychowawczym.
Uroczystość Jubileuszowa zakończyła się błogosławieństwem przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki.
Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólną modlitwę!
Homilia ks. Vaclava Klementa SDB z Rzymu, delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, wygłoszona 15 września 2021 roku, w kościele Świętej Rodziny w Pile, z okazji 75 rocznicy obecności Salezjanów w Pile:

 

1. Dziękujemy Bogu za nieustanne prowadzenie i opiekę Maryi. Aktywna obecność Maryi przejawiała się wielokrotnie w życiu i posłudze księdza Bosko. Odczuwał ją jako kogoś, kto jest mu bardzo bliski i towarzyszy mu. Z drugiej strony, przedstawiał ją swojej młodzieży jako tę, która może ją oświecić i umocnić na rozdrożach i w niebezpieczeństwach życia. Z tego powodu często udzielał błogosławieństwa Maryi Wspomożycielce i doświadczał jego dobroczynnych skutków.
Również dzieci z dzieł salezjańskich dostrzegały macierzyństwo Maryi. Ceferino Namuncurá, na przykład, zawsze miał z Nią bardzo czułą i ufną relację i napisał: „Byłbym u stóp Maryi przez cały dzień”.
2. Dziś dziękujemy Bogu za nieustanne błogosławieństwo Boże dla naszej wspólnoty katolickiej za codzienne karmienie się sakramentami i Słowem Bożym… za tych, którzy dołożyli swoją cegiełkę do budowy tej wspólnoty parafialnej za tych, którzy dzień po dniu byli świadkami Ewangelii Jezusa w ciągu minionych 75 lat, czyli 27.400 dni, za liczne powołania do zakonu, powołania kapłańskie i misyjne w ciągu minionych 75 lat za salezjanów, świeckich, młodych animatorów którzy pracowali tutaj w Pile.
3. Dzisiaj jesteśmy tu razem jako jedna rodzina salezjańska, jedna rodzina parafialna i jedna rodzina wspólnoty duszpastersko-wychowawczej w Pile, święta rodzina.
Dzisiaj jesteśmy tu razem jako jedna rodzina i staramy się patrzeć razem z jedną wizją na przyszłość.
Dziś prosimy Maryję, by nas prowadziła, by dodawała odwagi w docieraniu do tych wokół nas, którzy nie doświadczają Miłości Boga
Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś nam swoją Matkę jako naszą matkę. Dziękujemy Ci, bo Ona nadal działa tak w Pile, jak działała wśród dzieci z oratorium na Valdocco. Dziś również jest obecna ze swoją matczyną czułością i z całą mocą swojego wstawiennictwa. W pewnym sensie Maryja jest „matczynym obliczem Boga”.

 

Za zdjęcia dziękujemy p. Andrzejowi Zarankowi