Spotkanie ze Słowem Bożym w trwającym Tygodniu Biblijnym

W piątek 23 kwietnia, z racji trwającego Tygodnia Biblijnego, po Mszy Świętej wieczornej odbyło się spotkanie ze Słowem Bożym metodą lectio divina. Spotkaniu przewodniczył ks. Krzysztof, który jest opiekunem grupy biblijnej działającej przy naszej parafii. Przez trzy kwadranse miłośnicy Słowa Bożego rozważali Ewangelię z najbliższej niedzieli (J 10,11-18), tj. wysłuchali konferencji, obejrzeli krótki filmik wprowadzający do lectio divina, a następnie mogli w ciszy przed Panem Jezusem Eucharystycznym posłuchać  w  sercu, co mówi do każdego z nich Bóg.

 

Spotkanie było zachętą do osobistego czytania i rozważania Słowa Bożego. Grupa biblijna będzie  organizować takie spotkania w kościele cyklicznie, w każdy ostatni piątek miesiąca, począwszy od maja. Będą to trzy kwadranse ze Słowem Bożym według schematu: konferencja, film lectio divina i rozważanie w ciszy przed Najświętszym Sakramentem.

 

 

Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do codziennego, osobistego czytania Pisma Świętego.

Czytanie Słowa Bożego to przebywanie z samym Bogiem, który mówi do naszego serca, przenika umysł i kształtuje sumienia. Święty Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa, tak zaczyna swoją Ewangelię:

                                * Na początku było Słowo, 

                                   a Słowo było u Boga, 

                                   i Bogiem było Słowo.

                                   Ono było na początku u Boga.

                                   Wszystko przez Nie się stało,

                                   a bez Niego nic się nie stało,

                                   co się stało.

                                   W Nim było życie, 

                                    a życie było światłością  ludzi, 

                                    a światłość w ciemności świeci

                                    i ciemność jej nie ogarnęła * 

Weźmy do ręki Biblię, czytajmy Słowo Boże, bo tam tryska Źródło naszego życia. Pozwólmy, aby Światło Słowa oświetlało nasze życie, przemieniało  serca i ożywiało dusze. Słuchajmy Boga!

Grupa Biblijna