Wizytacja kanoniczna Ks. Inspektora

W dniach 8-10 marca br. w naszej parafii odbyła się coroczna wizytacja ks. Inspektora. To pierwsza wizytacja nowego, wybranego w zeszłym roku ks. Inspektora Tadeusza Itrycha SDB. We wtorek, 9 marca, po wieczornej Eucharystii, na którą zaproszone były wszystkie wspólnoty działające przy parafii, odbyło się spotkanie Rady Wychowawczo-Duszpasterskiej, na której liderzy grup i wspólnot przedstawili ks. Inspektorowi pokrótce obraz swoich wspólnot i działania. Ks. Inspektor wyraził wdzięczność, że pomimo pandemii wspólnoty działają, rozwijają się  i swoim charyzmatem służą innym.

Od poprzedniej wizytacji w naszej parafii powstały dwie nowe wspólnoty: Wojowników Maryi oraz Krąg Biblijny.

Kapłani od lewej: ks. Adam Kiziuk, ks.Stanisław Kwiatkowski, ks. Marek Barejko, ks. Andrzej Finc, ks. Przemysław Malinowski, ks. Inspektor Tadeusz Itrych, ks. Proboszcz i Dyrektor domu zakonnego Kazimierz Chudzicki, ks. Kazimierz Napierała, ks. Krzysztof Butowski, ks. Leszek Główczyński.