Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona ks. Proboszcza

W czwartek 4 marca wypadało święto świętego Kazimierza Królewicza, a tym samym nasz ks. Proboszcz Kazimierz obchodził imieniny. Również ks. Kazimierz Napierała, który z powodu choroby nie opuszcza domu miał swoje święto i parafianie pamiętali w swoich modlitwach o obu księżach Kazimierzach.

Na wieczornej Eucharystii zebrało się wiele wspólnot i parafian, aby wspólnie dziękować Panu Bogu za osobę ks. Proboszcza. Było wiele życzeń i radości. Prezentem był także śpiew zespołu, który przygotowuje się do Triduum Paschalnego, a specjalnie na święto św. Kazimierza Królewicza zaśpiewał utwór na cześć tego świętego:

 

1.Witaj jasny Królewiczu w dzień swojego święta,
niech ci w niebie chwały przyda Panna Wniebowzięta.
Witaj święty Kazimierzu Służebniku Boży.

2.Tyś Maryję dnia każdego pieśnią sławił szczerze;
Spójrz, jak nasza Polska cała z Ciebie przykład bierze.
Witaj święty Kazimierzu Służebniku Boży.

3.Miłosierdziem Tyś odziany, prawda Twoją bronią;
Skryj Ojczyznę ukochaną w modlitewnych dłoniach.
Witaj święty Kazimierzu Służebniku Boży.

4.W dniach świetności, w zmagań męce oddaj ją Maryi;
Niechaj wiarą się uświęca w każdej dziejów chwili.
Witaj święty Kazimierzu Służebniku Boży.

 

Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Chudzickiemu,

oraz księdzu Kazimierzowi Napierale

życzymy wielu Bożych łask na każdy dzień!