III Męski Różaniec

W pierwszą sobotę lipca odbył się trzeci Różaniec Męski. Ponad 40 mężczyzn z potężną bronią – różańcem świętym przeszli ulicami Piły, aby dać świadectwo wiary i przynależności do Matki Bożej.

Kolejny Męski Różaniec odbędzie się w pierwszą sobotę sierpnia, a we wrześniu powstanie wspólnota Wojowników Maryi, która prężnie działa już w całej Polsce.