Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie duszpasterzy – ks. Piotra i ks. Jarosława

W niedzielę, 28 czerwca, na Mszy Świętej o 9.30, wraz z młodzieżą dziękowaliśmy za zakończony rok szkolny i katechetyczny. Jednocześnie ta Msza Święta, była pożegnaniem odchodzących z parafii ks. Piotra Ziółkowskiego i ks. Jarosława Krzysztonka.
Mszy Świętej przewodniczył i okolicznościowe Słowo wygłosił ks. Proboszcz Kazimierz Chudzicki, który jest jednocześnie przełożonym zakonnym żegnanych współbraci.
Na zakończenie Mszy liczne delegacje dzieci, młodzieży, wspólnoty i parafian podziękowały odchodzącym kapłanom za dwa lata pięknej i owocnej pracy w parafii Świętej Rodziny.
Ks. Piotr odchodzi do parafii Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie, a ks. Jarosław do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu.
Pamiętajmy i wspierajmy odchodzących kapłanów naszą modlitwą!