Niedziela z Salezjańskimi Męczennikami

Niedziela 21 czerwca była dniem poświęconym pamięci o męczennikach salezjańskich. Kazania na mszach świętych głosił ks. Jarosław Wąsowicz. Wspominał salezjańskich męczenników, m. in. znaną nam już Danutę Siedzikównę “Inkę”, o której można było poczytać i obejrzeć zdjęcia na banerach na placu kościelnym. Dzień zakończył się wieczornym koncertem Pawła Piekarczyka, który w poezji śpiewanej upamiętnia m.in. żołnierzy wyklętych, oraz ofiary stanu wojennego.