Maj miesiącem rocznic święceń kapłańskich

W maju, miesiącu Maryi wielu kapłanów obchodzi swoje rocznice święceń kapłańskich. W tym roku – dokładnie 27 maja minęła okrągła 20 rocznica ks. Proboszcza Kazimierza.Najmłodszym kapłanem w naszej parafii z dwuletnim stażem kapłaństwa jest ks. Jarosław, oraz trzyletnim ks. Przemysław. Swoją 17 rocznicę obchodził ks. Adam, 13 – ks. Andrzej oraz 23 – ks. Piotr i 21 – ks. Krzysztof.

Natomiast w czerwcu swoją 49 rocznicę będzie obchodził ks. Kazimierz Napierała, oraz 39 rocznicę ks. misjonarz Jerzy Szurgot.

Wszystkim kapłanom życzymy wielu łask Bożych, opieki Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko i zapewniamy o swojej pamięci w modlitwie!