II Męski Różaniec w Pile

W pierwszą sobotę czerwca odbył się II męski różaniec. Pierwszy taki różaniec w Pile odbył się w marcu. Przez kolejne dwa miesiące w zorganizowaniu marszu przeszkodziła pandemia koronawirusa. Blisko 70 mężczyzn z różańcami w ręku przeszło ulicami: Kilińskiego, Spacerowa, Dzieci Polskich, Al. Wojska Polskiego, Pl. Zwycięstwa. Zakończenie miało miejsce przy pomniku św. Jana Pawła II. Różaniec poprowadził ks. Dominik Chmielewski, który jest opiekunem tej inicjatywy, oraz założycielem „Wojowników Maryi”.