W intencji Żołnierzy Niezłomnych i Ojczyzny!

W sobotę 29 lutego w naszej świątyni odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny oraz Żołnierzy Niezłomnych.
Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Jarosław Wąsowicz. We mszy św. wzięli udział uczniowie klasy wojskowej z Centrum Kształcenia „Nauka”, którzy również włączyli się w liturgiczną posługę. Po Eucharystii odbył się VII Marsz Żołnierzy Wyklętych, który swoje przejście rozpoczął od naszego kościoła, przez ulice Kilińskiego i Spacerową pod mural na ulicy Okrzei. Tam tradycyjnie księża uczestniczący poprowadzili modlitwę za żołnierzy niezłomnych i wolną Ojczyznę, a następnie zostały odśpiewane 4 zwrotki hymnu państwowego.