Siostry Uczennice Krzyża

W I Niedzielę Wielkiego Postu nasza Parafia gościła Zgromadzenie Sióstr Uczennic Krzyża.

Małżeństwo i rodzina, to rzeczywistości bliskie każdemu z nas. Swoje szczęście człowiek często wiąże właśnie z rodziną. I to jest prawda. Dobre, zdrowe rodziny, to kolebka dobrych, zdrowych ludzi, zdolnych zmierzyć się z wyzwaniami życia i świata. Natomiast gdy coś się nie układa w małżeństwie, w rodzinie, człowiek traci siły, gubi właściwy sens i kierunek życia.

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża podjęła się budowy domu rekolekcyjnego w Czmońcu, którego główne działania chce zaadresować do małżeństw i rodzin. Dzisiaj jesteśmy świadkami potężnej batalii skierowanej przeciwko rodzinie. Niestety wciąż widzimy wzrastającą plagę niewierności, rozwodów, związków na próbę, bez zobowiązań i odpowiedzialności, niszczących nałogów…. Nawet definicja małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety dla niektórych przestaje być oczywista. Wiele można wymieniać zła uderzającego w małżeństwa i rodziny.

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża  razem ze świeckimi, uczy się kształtować swoje życie, codzienność zgodnie z wolą Boga, zgodnie z Jego zamysłem, Jego pragnieniem wobec człowieka. Pracę apostolską prowadzimy wśród dzieci, młodzieży, chorych. Chcemy również być z rodzinami, chcemy służyć i pomagać rodzinom, by one były silne Bogiem, co oznacza, że będą silne miłością, wiernością, poszanowaniem każdego człowieka, poszanowaniem ludzkiego życia. Bóg nie jest rywalem w ludzkiej miłości, ale jej gwarantem, pieczęcią, źródłem…

MOŻESZ NAS WSPIERAĆ NA DWA SPOSOBY:

  1. Codzienną modlitwą w intencji budowy domu /dziesiątek różańca
  2. Dowolną ofiarą lub stałym przelewem na konto budowy

nr konta 66 1240 3813 1111 0010 6019 5105

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Czmoniec 17

62-035 Kornik

Dziękujemy i zapewniamy o codziennej modlitwie za Was

Siostry Uczennice Krzyża

DRODZY MIESZKAŃCY PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W PILE

Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy w tak ważnej sprawie jaką jest RODZINA. Dziękujemy za dar każdego spotkania i rozmowy, dziękujemy za każde życzliwe słowo wsparcia, dziękujemy za gościnny dom Księży Salezjanów, dziękujemy za dar każdej złotówki na dachówkę. Z ofiarności waszych serc uzbierała się kwota 7330 zł za którą bardzo dziękujemy, będzie to spora ilość dachówek.

Zostajecie już w naszych sercach i w codziennej modlitwie za naszych dobroczyńców, którzy budują ten dom, Dom Formacji Rodziny. Wszystkie intencje o które nas prosiliście oplatamy różańcem i wkładamy w serce Maryi. Zapraszamy do Czmońca!!!

      Bóg niech błogosławi Waszą codzienność.

Z wdzięcznością i modlitwą

Agata, s. Anna Maria, s. Krzysztofa

ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża