Pomoc potrzebującym!

W związku z koronowirusem i podjętymi działaniami prewencyjnymi, w tym zaleceniem o nieopuszczaniu swoich mieszkań w sytuacjach niekoniecznych, parafia organizuje grupę wolontariuszy, którzy będą gotowi pomagać osobom starszym, samotnym i chorym poprzez pomoc doraźną w zakupach podstawowej żywności, leków, czy w załatwianiu spraw urzędowych.
Z pomocą systematyczną ruszamy od poniedziałku.
Wolontariusze będą posiadali odpowiednie zaświadczenia z parafii i swoją pomoc wykonają nieodpłatnie!

Ponadto kapłani i szafarze świeccy są gotowi służyć wszystkim, którzy pozostając w domu, zgłoszą pragnienie przyjęcia Komunii Świętej, udzielenia innych sakramentów, czy też rozmowy duszpasterskiej.

Niech Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece +
a Maryja Wspomożycielka wspomaga nas w tych trudnych czasach!