Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W dniu 25 marca obchodzimy Zwiastowanie Pańskie oraz Dzień Świętości Życia. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, zmianie ulegają parafialne obrzędy podjęcia się duchowej adopcji. Zalecamy indywidualne podjęcie duchowej adopcji poprzez odmówienie formuły przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

Postanawiam mocno i przyrzekam
Że od dnia 25 marca 2020 r.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko którego imię jedynie Bogu jest wiadome
Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa do odmawiania codziennego:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Formularz podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego nienarodzonego:
    Zobowiązuję się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na czas 9 miesięcy.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, do celów rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie informujemy, że podane tutaj dane nie będą używane do celów marketingowych, ani odsprzedane zewnętrznym firmom.