Tłumnie na cmentarz ratować dusze

Przez tydzień czasu od 4-8 listopada codziennie po wieczornej Eucharystii przy kościele czekał autobus MZK, aby chętni mogli pojechać na cmentarz i wspólnie odmówić modlitwy, aby uzyskać odpust dla dusz czyśćcowych.

Warunkiem odpustu jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej, pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Czy to zbyt wymagające, aby uratować duszę, która czeka na niebo? Wydaje się, ze wiele osób nie ma świadomości, że poprzez nasze małe poświęcenie można uratować zmarłego, który cierpi straszne męki w czyśćcu.

Na szczęście w naszej parafii okazało się, że chętnych do ratowania jest tyle, że autobus był wypełniony po brzegi. Największą radość sprawiało ratowanie cierpiących dusz czyśćcowych, ale ważne też było, żeby wspólnotowo nawiedzić cmentarz, odmówić różaniec, czy pomedytować w listopadowej zadumie.

Przez cały listopad jeszcze trwa modlitwa różańcowa z wypominkami – codziennie o 17.30.

Wypominki listopadowe można składać w kancelarii lub zakrystii, natomiast roczne – tylko w kancelarii.