Godzina Łaski – 8 grudnia – czym jest?

8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP

i GODZINA ŁASKI (g. 12-13)

informacje praktyczne

 

W okresie 24 października 1946 roku do 8 grudnia 1947 roku Błogosławiona Matka Boska ujawniła się jedenaście razy Siostrze Pierinie we Włoszech. Matka Boska prosiła o pokajanie i odkupienie grzechu złych uczynków. Matka Boska prosiła żeby Siostra Pierina przyszła w południe 8 grudnia do kościoła. „Będzie to moja Godzina łaski”, powiedziała Matka Boska. Siostra zapytała się jej jak ma się przygotować do tej Godziny łaski? Na co Błogosławiona Matka Boska odpowiedziała:

„Modlitwami i pokajaniem. Przeczytaj 50-ty psalm Dawida trzy razy z otwartymi ramionami (ręce na bok). Podczas Godziny Łaski mogą zostać sprezentowane duchowe ułaskawienia. Łaska Boga dotknie nawet najbardziej okrutnych i bezlitosnych grzeszników.” 

Błogosławiona Dziewica obiecała, że wszystko o co ludzie ją poproszą podczas Godziny łaski (nawet o to co niemożliwe), będzie im odpuszczone, o ile jest to zgodne z wolą Wiecznego Ojca. Rankiem 8 grudnia ludzie zaczęli przychodzić do kościoła i do południa zebrało się ich dziesięć tysięcy osób, większość stała na ulicy bo nie mogli zmieścić się w kościele. Odmawiali Różańce. Gwałtownie z kopuły kościoła zeszło brylantowo-białe światło i pojawiły się stopnie które dochodziły do podłogi. Schody były pięknie udekorowane czerwonymi, białymi i żółtymi różami. Błogosławiona Dziewica zjawiła się, promieniując światłem ubrana na biało. Uśmiechając się przemówiła miękkim, kochającym głosem:

„JAM JEST Niepokalanym Poczęciem, Matka Wszech Ułaskawień i Łask oraz Matka Mojego Ukochanego Syna Jezusa. Chcę żebyście uznali mnie jako Mistyczną Różę. Chcę żeby 8. grudnia każdego roku w południe przeprowadzali „Godzinę łaski”. Wiele duchowych łask i fizycznych błogosławieństw będą udzielone temu kto modli się w ciągu tej godziny”.

Potem zaczęła powoli unosić się po schodach, pięknie wysypując płatki róż. Dochodząc do połowy schodów, znów przemówiła: „Bardzo będę szczęśliwa, widząc taki mocny przejaw Wiary”. Wielu chorych było wyleczonych tym sposobem i wiele cudów się stało jako dotrzymana obietnica błogosławionej Matki Boskiej.

 

 Podsumujmy zatem dla ułatwienia:

 1. Godzina Łaski- 8 grudnia (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) od 12:00 do 13:00
 2. Czas ten najlepiej spędzić w Kościele, a jeśli nie ma takiej możliwości w odizolowaniu od wszystkiego co może przeszkadzać
 3. Godzinę modlitw rozpoczynamy 3-krotnym odmówieniem Psalmu 50 z rozłożonymi rękami (tekst poniżej)
 4. Po odmówieniu/odczytaniu Psalmu następuje czas na odmówienie swoich modlitw ulubionych, w każdym razie czas własnej inwencji.

 Poniżej prezentujemy proste i praktyczne rozważanie przed modlitwą

   Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: „Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma nawróceniami”.

     Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

„Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”.

     Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.

„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”.

     Nie bój się prosić o łaski – nawet największe!

„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”.

     Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.

„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.

     A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję…) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości…). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

Teksty modlitw

 • PSALM 50 (czasami podawany jako 51)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.

Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!

Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem!

Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

 • Różaniec (w sobotę odmawiamy Tajemnice Radosną)
 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
 • Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Serce Maryi, niepokalane, módl się za nami

Serce Maryi, łaski pełne,

Serce Maryi, błogosławione między sercami,

Serce Maryi, najczystsze,

Serce Maryi, najpokorniejsze,

Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,

Serce Maryi, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,

Serce Maryi, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,

Serce Maryi, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,

Serce Maryi, utratą Jezusa wielce zasmucone,

Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,

Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa

niezmiernym przygniecione ciężarem,

Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,

Serce Maryi, z umierającym Jezusem

w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,

Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,

Serce Maryi, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,

Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,

Serce Maryi, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,

Serce Maryi, uzdrowienie chorych,

Serce Maryi, pociecho strapionych,

Serce Maryi, ucieczko grzesznych,

Serce Maryi, nadziejo konających.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

 • Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Obieram Cię dziś, Maryjo,/ w obliczu całego dworu niebieskiego,/ na moją Matkę i Panią. /Z całym oddaniem i miłością powierzam/ i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę, /wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, /a także zasługi moich dobrych uczynków /przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. /Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo /dysponowania mną jak niewolnikiem oraz /wszystkim, co do mnie należy, /bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, /na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. /Amen.

(św. Ludwik de Montfort)