Jerycho Różańcowe-czym jest?

W niedzielę 7 października Mszą św. o godz. 15.00 rozpoczynamy kolejne już w naszej parafii Jerycho Różańcowe.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”] Czym jest „Jerycho Różańcowe”?

 

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

 

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

 
W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Przez siedem dni będziemy się modlić w naszej parafii w następujących intencjach:

   – W intencji RODZIN NASZEJ PARAFII I PIŁY o ich trwałość i  by były miejscem modlitwy, szkołą żywej wiary, uwielbienia Boga i budowania szczęścia przez zachowanie Bożych przykazań;

   – za dzieci, młodzież, studentów, by otoczone miłością rodziców i wychowawców zdobywały wiedzę, poznawały prawdę i kierowali się w życiu wartościami chrześcijańskimi;

   – za wszystkich budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni i parafii;

   – za Synod Biskupów w Rzymie, który obradować będzie na temat: „Młodzież, wiara i powołania”, by z pomocą Ducha Świętego odkrył nowe możliwości współpracy w kształtowaniu wiary i postaw młodego pokolenia;

   – polecamy wszystkie intencje naszego Ojca Świętego Franciszka oraz Synod naszej diecezji;

   – o Boże Błogosławieństwo dla duchowego i materialnego rozwoju naszego miasta-Piły i naszej ojczyzny oraz o wolę pojednania narodu w duchu prawdy i odpowiedzialności za odzyskaną niepodległość;

   – o łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła, o łaskę POKOJU;

   – o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, za kapłanów naszej parafii i dekanatu;

   – o wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy aborcji, pijaństwa, niszczenia rodzin, rozwiązłości moralnej w naszej ojczyźnie i wśród narodów świata;

   – o wzrost wiary dla osób przygotowujących się do I Komunii Św., Sakramentu Bierzmowania i ich rodzin;

   – o duchowy wzrost dla wspólnot i grup religijnych naszej parafii i miasta;

   – za zmarłych z naszych rodzin;

   – w intencjach szczegółowych składanych podczas „Jerycha” w kaplicy adoracji.