Święta Rodzino módl się za nami!

Prośmy Matkę Najświętszą, św. Józefa i Boskie Dziecię, by otaczali zawsze nasze rodziny nieustanną swoją opieką.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

W tę ważną uroczystość kiedy Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór każdej rodziny chrześcijańskiej nasza parafia obchodzi odpust. Główna Msza Święta odbyła się na sumie o godzinie 11. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Oleszkiewicz, znany naszej parafii, gdyż kilka lat temu w niej posługiwał.

Ks. Krzysztof skupił się głównie na dziecku. „Najświętsza Rodzina z Nazaretu staje dzisiaj przed nami jako wzór i przykład miłości rodziców do dziecka. Doświadczenie codzienne nam mówi, że dziś w rodzinie najbardziej zagrożone jest dziecko, często bezbronne, niewinne, małe dziecko.

W Ziemi Świętej w czasach Chrystusa nie troszczono się zbytnio o dzieci. Zgodnie z panującymi zwyczajami dzieci wychowywała matka do 6 roku życia. Potem synów zabierał pod swoją opiekę ojciec i uczył ich zawodu. Córkami opiekowała się matka aż do ich zamążpójścia.

Praktycznie dzieci wychowywały się same. Wychowywała je ulica. Tam się zbierały, wspólnie się bawiły, czasami uczyły i czekały aż dorosną.

Ale inaczej było z małym Jezusem. Jego rodzice nie spuszczali z Niego oka. Zawsze był z Nimi. Wspólnie spędzał dzieciństwo, z nimi się modlił, z nimi uczył kochać Boga i ludzi.

Dziś dużo się dyskutuje i mówi o wychowaniu dziecka. Podaje się różne „cudowne” recepty, które mają automatycznie uczynić dzieci dobrymi i szczęśliwymi. W tej dyskusji Kościół nie chce stać na uboczu. Jego zdaniem, dziecko najbardziej potrzebuje dwóch rzeczy: DOMU i MIŁOŚCI.

Oprócz domu „murowanego” potrzeba domu duchownego, czyli atmosfery życzliwości, serdeczności, gdzie ojciec i matka wzajemnie się rozumieją, rozmawiają ze sobą językiem i mową serca, są dla siebie serdeczni i czuli. Dziecko oprócz domu potrzebuje drugiej wartości: potrzebuje miłości. Tak, jak ptak potrzebuje gniazda, jak zwierzę legowiska, jak chory czułej opieki, tak dziecko potrzebuje miłości serca. Psychologowie mówią, że dziecko wychowywane w atmosferze miłości jest największym skarbem społeczeństwa i narodu.”

Po Mszy Świętej każdy mógł spróbować „Napoju Świętej Rodziny”, oraz otrzymać piernikowego aniołka. Na ten czas nawet pogoda z nami świętowała i podarowała piękne słoneczko.

[span style=”font-size:10px; color:grey;”][/span]

[span style=”font-size:13px;color:grey”]©[/span]

[fancy_amp]

[button size=”large” link=”https://photos.app.goo.gl/z8FlvEzC5ryEBwB32″ target=”blank” align=”center” variation=”yellow”]Zobacz galerię zdjęć[/button]