Niewielu widziało „inwazję nieba”. Kilku odważnych w Pile się znalazło.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”] Czym charakteryzuje się czas i społeczeństwo, w którym dane jest nam żyć? Na to pytanie odpowiada m.in. papież Franciszek w adhortacji „Amorisleaetitia”. W nr 176 wspomnianego dokumentu czytamy, że „nasze społeczeństwo jest społeczeństwem bez ojców […] Problemem naszych dni jest nieobecność (ojców), uchylanie się od obowiązków. Ojcowie są niekiedy tak bardzo skoncentrowani na sobie i na swojej pracy, a czasami także na własnej samorealizacji, że zapominają nawet o rodzinie. I zostawiają dzieci i młodzież same. Obecność ojca, a zatem jego autorytet, okazuje się również nadszarpnięty przez coraz większą ilość czasu, jaki poświęcamy środkom przekazu i technologiom rozrywki.”

Zjawisko „nieobecność ojców” i konsekwencje wypływające z tego faktu, badane są dziś przez różnorodne dziedziny nauki m.in. przez psychologię, socjologię. Poza opisem tej nowej rzeczywistości naszego społeczeństwa, poszukuje się również dróg wyjścia z zaistniałego stanu rzeczywistości. Są nimi m.in. powstające grupy „Mężczyźni św. Józefa”, czy też spotkania „Only4men”.

Inną inicjatywą, która miała miejsce w naszej parafii w dniach 19 – 20 maja są również spotkania formacyjne dla małych grup mężczyzn prowadzone w oparciu o materiał „Studium – Żyć Odważnie”.

W naszej parafii spotkania te prowadził ks. Maciej Sarbinowski sdb

 

inwaja nieba