Współpracownicy z nowym zarządem

Nowy, pięcioosobowy zarząd został wybrany w demokratycznych wyborach na trzyletnią kadencję.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Zanim jednak zostały wybrane nowe władze, dotychczasowa koordynatorka złożyła sprawozdanie ze swojej posługi.

— Warto zauważyć, że regularnie, co miesiąc udaje nam się spotykać. Nie wszystkie centra lokalne mogą się tym poszczycić. Spotkania wypełnione były modlitwą, Eucharystią, adoracją, formacją, a czasami i kulinariami. Członkowie przygotowywali także apele maryjne. Stałym zajęciem współpracowników jest służba w świetlicy parafialnej oraz praca przy wystroju kościoła — podsumowywała Marta Lubczyńska, ustępująca koordynatorka.

Wspomniała także zmarłych współpracowników oraz najważniejsze wydarzenia mijających lat. Tuż po koordynatorce, głos zabrała skarbnik Teresa Cyrulik, która szczegółowo przedstawiła sprawozdanie finansowe. Oba zostały przyjęte w drodze głosowania przez zgromadzone gremium.

Nie zabrakło także słów wdzięczności pod adresem ks. Zbigniewa Hula, delegata i opiekuna pilskiego Stowarzyszania Salezjanów Współpracowników. On także podziękował członkom za posługę na rzecz salezjanów i parafii.

— Jesteście trzecim zakonem! To bardzo ważne i odpowiedzialne. W imieniu wszystkich księży, a przede wszystkim księdza, który pracuje w Oratorium dziękuję za ogrom waszej pracy — mówił ks. Hul.

Po wyborze komisji skrutacyjnej i sekretarza wyborów przystąpiono do głosowania. Zaproponowano dziewięciu kandydatów. Każdy z obecnych członków miał możliwość wyłonienia pięciu członków zarządu.

Już po kilku pierwszych głosach uplasował się faworyt. Najwięcej głosów zebrała Ewa Malinowska. Za jej nazwiskiem zagłosowało 25 wyborców. Za nią z wynikiem 22 głosów uplasowała się Teresa Cyrulik. Trzecie miejsce z liczbą 21 głosów przypadło ex æquo Krystynie Stawickiej i Bożenie Ignaciuk. Czwarte miejsce to też wspólny wynik Emilii Wierdak i Teresy Skrzypczyk (po 15 głosów). Ta ostania zrezygnowała w wejście w zarząd.

Wybrani udali się z proboszczem do kaplicy, gdzie ustalili kto jakich podejmie się zajęć. I tak na kadencję 2016 – 2019 nowym koordynatorem została Krystyna Stawicka. Jej zastępcą będzie Bożena Ignaciuk. Sekretarzem została Ewa Malinowska, a skarbnikiem Teresa Cyrulik (druga kadencja). W skład zarządu jako radca weszła także Emilia Wierdak.

» Zobacz także: Wybory u współpracowników trzy lata temu»

[span style=”font-size:13px;color:grey”]©[/span]

[fancy_amp]

[button size=”large” link=”https://1drv.ms/f/s!Ao5qdGf-2gS60F2fD8c0hQFwRLqU” target=”blank” align=”center” variation=”yellow”]Zobacz galerię zdjęć[/button]

[fancy_amp]

1-IMG_3933

Ustępujący zarząd. Od lewej: Dorota Fechner – radczyni ds. młodzieży, Teresa Cyrulik – skarbnik, Marta Lubczyńska – koordynatorka, Alina Borysewicz – radczyni ds. gospodarczych, ks. Zbigniew Hul – opiekun SSW. Na zdjęciu brakuje sekretarza i zastępcy koordynatorki – Arlety Sikory.

[fancy_amp]

Nowy zarząd

Nowy zarząd. Od lewej: Krystyna Stawicka – nowa koordynatorka, Ewa Malinowska – nowa sekretarz, Emilia Wierdak – nowa radczyni, Teresa Cyrulik – skarbnik (II kadencja), Bożena Ignaciuk – nowa zastępczyni koordynatora, ks. Zbigniew Hul – opiekun SSW.