Ksiądz proboszcz zostaje!

Generał salezjanów zgodził się na przedłużenie kadencji o trzecie trzechlecie.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Zgodnie z konstytucjami salezjańskimi kadencja dyrektora wspólnoty zakonnej (i w naszym wypadku proboszcza parafii) trwa trzy lata. W Polsce zwyczajowo tę kadencję automatycznie przedłuża się o kolejne trzy lata, czyli razem sześć lat.

Ksiądz proboszcz Zbigniew Hul SDB objął parafię Świętej Rodziny w lipcu 2010 roku. W tym roku kończy mu się drugie trzechlecie. Generał Towarzystwa Salezjańskiego, ks. Ángel Fernández Artime, przystał na propozycję pilskiego inspektora o przedłużeniu kadencji ks. Hula na kolejne trzy lata.

O decyzji poinformował ks. inspektor w czerwcowym okólniku, rozesłanym do wszystkich wspólnot zakonnych. — Gratuluję zatwierdzeń i składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w wypełnianiu powierzonych im zadań — pisze ks. Roman.

W inspektorii pilskiej podobne przedłużenie kadencji spotkało ks. Ryszarda Flakiewicza, dyrektora ze Sztokholmu.

Na innych placówkach sytuacja przedstawia się następująco: w Aleksandrowie Kujawskim nowym dyrektorem został ks. Ireneusz Śliwiński, w Bydgoszczy we wspólnocie św. Jana Bosko ks. Krzysztof Nestoruk, w Czaplinku ks. Feliks Łobos, w Dębnie ks. Henryk Łącki, w Gdańsku ks. Mariusz Słomiński, a w Rumi, we wspólnocie NMP Wspomożenia Wiernych nowym proboszczem, dyrektorem i kustoszem został ks. Janusz Sikora.

— Bardzo serdecznie dziękuję ks. Przemysławowi Cholewie, ustępującemu delegatowi ds. animacji medialnej i misyjnej, za ofiarną, sześcioletnią posługę, pełnioną z inwencją i zaangażowaniem. Dziękuję również ks. Michałowi Słodkowskiemu, który przez ostatnich kilka lat posługiwał na rzecz animacji powołaniowej w naszej Inspektorii. Ks. Michał będzie dalej koordynował duszpasterstwo ministrantów. Bardzo dziękuję ustępującym dyrektorom wspólnot: ks. Zbigniewowi Adamiakowi, ks. Henrykowi Kaszyckiemu, ks. Jackowi Jaszewskiemu, ks. Mirosławowi Dukiewiczowi, ks. Kazimierzowi Chudzickiemu za ich trud i pracę dla dobra powierzonych im wspólnot, parafii i młodzieży naszej inspektorii — czytamy dalej w okólniku inspektora.

W liście inspektora są podane także inne zmiany personalne we wspólnotach zakonnych, które jednak ominęły „Świętą Rodzinę” w Pile.

Ze wspólnoty św. Jana Bosko w Pile do innych placówek przechodzą: ks. Krzysztof Nestoruk, ks. Przemysław Cholewa, ks. Michał Słodkowski oraz ks. Dariusz Gojko. Do Piły przyjdzie natomiast ks. Stanisław Kąkol, ks. Marian Krześniak, ks. Marek Woś i ks. Daniel Śliwiński.

Zmiany dotknęły też wspólnotę sióstr salezjanek. Z Piły odchodzi s. Elżbieta Młynarczyk (do pracy do Dzierżoniowa) oraz s. Elżbieta Kmet (do Lublina). Nową przełożoną domu sióstr salezjanek zostanie nasza parafianka, s. Małgorzata Kuczma. W Pile pracować będzie także s. Anna Miecińska, która kiedyś prowadziła scholę przy naszej parafii.

[span style=”font-size:10px; color:grey;”][/span]

[span style=”font-size:13px;color:grey”]©[/span]

[fancy_amp]