Błogosławiony Wielkopolanin w Pile!

Siostry służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP przekażą naszej parafii relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Prośbę o relikwie I stopnia skierował ks. Janusz Zdolski SDB. Motywował ją stwierdzeniem, że charyzmat bł. Edmunda czyli zapatrzenie w dziecko, rodzinę, chorych i ubogich jest szczególnie bliski duszpasterskiej działalności salezjanów w Pile.

— Teraz, gdy tak mocno atakuje się życie, rodzinę, małżeństwo chcemy wzywać wielkich naszych świętych i błogosławionych orędowników. Aby obecność pośród wiernych relikwii bł. Edmunda wspierała i umacniała wszystkich obrońców życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Pragniemy, wzorując się na błogosławionym Edmundzie, poddawać się Opatrzności Bożej i szerzyć jego kult w naszym pilskim środowisku — pisał ks. Janusz w liście z prośbą o relikwie.

Odpowiedź od kustoszy relikwii, czyli sióstr służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP z Lubonia przyszła pozytywna!

— Z prawdziwym wzruszeniem przeczytałam te słowa. Błogosławiony Ojciec nie jest tylko nasz, dlatego będziemy chciały podzielić się tym cennym darem. Radujemy się z całego serca, gdy z Lubonia wyrusza on do różnych miejsc, parafii i osób — odpowiedziała s. M. Kornelia, sekretarka generalna.

Bł. Edmund Bojanowski pochodzi z Wielkopolski. Urodził się niedaleko Gostynia w 1814 roku. Jego życie przypadło na czasy niepokojów, ucisków i zrywów powstańczych pierwszej połowy XIX wieku.

— Jest to postać w dziejach Kościoła niemal wyjątkowa, człowiek który przewidując przyszłe potrzeby Kościoła, wybiegał myślą daleko w przyszłość. Odgadywał kierunki rozwojowe pracy katolicko-społecznej i zadziwiał nowatorskimi pomysłami. Pragnął odrodzić świat pracy, oświecić go i umoralnić, zająć się tymi którym najbardziej trzeba było oświaty. Już wtedy myślał o opiece nad dziećmi pracujących rodziców, co przecież dzisiaj jest tak aktualne — tak o błogosławionym Edmundzie pisał kard. Stefan Wyszyński

Bojanowski tworzył ochronki wiejskie, w których dzieci były wychowywane według opracowanej przez niego metody. Jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, z którego wyłoniły się cztery odrębne zgromadzenia: służebniczek wielkopolskich, starowiejskich, śląskich i dębickich.

Był rzecznikiem pracy organicznej. Należał do kilku stowarzyszeń mających na celu dobro drugiego człowieka, m.in. do Ligi Polskiej, której zadaniem stała się obrona praw narodowych i szerzenie zasad moralnych poprzez rozwijanie oświaty, braterstwa, pomocy materialnej i pracy społecznej.

Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej koło Leszna. W sierpniu 1930 r. jego doczesne szczątki zostały przeniesione do kaplicy sióstr służebniczek Wielkopolskich w Luboniu. W 1948 r. z inicjatywy sióstr rozpoczął się proces beatyfikacyjny ich założyciela. Zakończyła go beatyfikacja Edmunda Bojanowskiego dokonana przez papieża Jana Pawła II, 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Relikwie błogosławionego wielkopolanina odbiorą pielgrzymi z naszej parafii podczas mszy świętej u sióstr w Luboniu koło Poznania, 7 maja o godz. 8.

[span style=”font-size:13px;color:grey”]©[/span]

[fancy_amp]