Będziemy mieli relikwie patrona Polski!

Kustosz relikwii św. Andrzeja Boboli pozytywnie odpowiedział na prośbę naszej parafii.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

O cząstkę świętego postarał się ks. Janusz Zdolski. To on napisał list o relikwie pierwszego stopnia ex osssibus (czyli z kości) jednego z patronów Polski.

— Ten wielki męczennik za wiarę, od wielu lat jest czczony w naszej parafii, a jego imię jest przyzywane na różnego rodzaju nabożeństwach i mszach za Ojczyznę. Kościół pw. Świętej Rodziny w Pile był w trudnych latach stanu wojennego i po jego zakończeniu oazą wolności i ochroną dla tych, którzy walczyli wówczas za naszą wolność — czytamy w liście z prośbą o przyznanie relikwii.

List kończy słowami, że parafia nadal chce kultywować pamięć o św. Andrzeju Boboli oraz że dla naszego miasta obecność relikwii byłaby wielkim zaszczytem.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W imieniu kustosza relikwii i prowincjała jezuitów, o. Tomasza Ortmanna SJ odpisał drogą elektroniczną o. Leszek Mądrzyk SJ, socjusz.

— Chętnie przekażemy relikwie pierwszego stopnia, aby poprzez ich obecność św. Andrzej Bobola wstawiał się i wspierał parafię oraz tych, którzy będą polecali się jego wstawiennictwu — pisze jezuita w e-mailu.

Już wkrótce do Warszawy wyruszy delegacja, aby osobiście odebrać relikwie św. Andrzeja. Ich wprowadzenie odbędzie się we wspomnienie świętego, czyli 16 maja.

Św. Andrzej Bobola żył w niespokojnych czasach na przełomie XVI i XVII wieku w Polsce rozdartej podziałami religijnymi i politycznymi. Apostołował w Wilnie, Pułtusku, Nieświeżu, Warszawie, Łomży a następnie przez wiele lat w Pińsku. W 1657 roku poniósł śmierć męczeńską całkowicie oddany Bogu w ofiarnej żertwie. Jego kanonizacja odbyła się w Wielkanoc 1938 roku. 16 maja 2002 roku św. Andrzej Bobola został ogłoszony Patronem Polski.

— Życie św. Andrzeja Boboli, zakończone męczeńską śmiercią, było jak ziarno, które padło w ziemię w bardzo trudnym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, aby wydać owoce po wiekach – w odrodzeniu drugiej Rzeczypospolitej, i teraz – u początku trzeciej… Święty Andrzej jest patronem ewangelizacji w trudnych czasach — pisali biskupi w czasie kiedy św. Andrzej Bobola został ogłoszony patronem Polski.

[span style=”font-size:13px;color:grey”]©[/span]

[fancy_amp]