Biskup Paweł rezygnuje

Decyzją papieża Franciszka bp Paweł Cieślik odchodzi na emeryturę.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”tahoma”]

Rezygnacja przewidziana jest w prawie kanonicznym w związku z ukończeniem przez biskupa 75 lat.

W sobotę Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat, że ojciec święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Pawła Cieślika z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

[pullquote2 align=”right” cite=” Kanon 401 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego”]”Biskup, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję”[/pullquote2]

Biskup Paweł był sufraganem diecezji przez ponad 20 lat! Od początku swojej posługi jest związany z naszą diecezją. Pełnił funkcję wikariusza generalnego.

3 grudnia 1994 otrzymał nominację biskupią. Sakrę przyjął z rąk papieża Jana Pawła II 6 stycznia 1995 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Evangelizare misit me” (Posłał mnie Pan, abym głosił Dobrą Nowinę).

Biskup-emeryt urodził się 15 lipca 1940 roku na ziemi złotowskiej w Czernicach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 roku w kościele parafialnym w Zakrzewie.

Pracował m.in. w Międzyrzeczu Wielkopolskim, w Szczecinie i w WSD w Gościkowie-Paradyżu. Studiował w Rzymie i w Strasburgu, gdzie otrzymał tytuł doktora teologii biblijnej.

Gdy przyjeżdżał do Piły zawsze mówił, że to miasto jest mu bardzo bliskie, czuje się jak w domu, na swojej rodzinnej ziemi.