Z kart kronik odc. 2: Wyświęceni w Świętej Rodzinie (rok 1974)

Tylko dwa razy w historii odbyły się święcenia kapłańskie w naszym kościele. Te z 1974 r. były wyjątkowe – otrzymali je m.in. pilanie.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Właściwym miejscem, gdzie udziela się święceń prezbiteratu jest katedra lub inny ważny kościół w diecezji, podniesiony do rangi bazyliki lub sanktuarium.

W 1974 r. było inaczej. Taki zaszczyt spotkał „Świętą Rodzinę”. Pilanie mogli być świadkami święceń diakońskich i kapłańskich.

15 czerwca po godz. 16.15 przyjechał do naszej parafii Jego Ekscelencja Ks. bp dr Wilhelm Pluta, by udzielić święceń kapłańskich i święceń diakonatu. Na cmentarzu kościelnym (tak kiedyś nazywano plac przed kościołem – dop. T.B.) zebrali się liczni księża, zwłaszcza Salezjanie z Ks. Inspektorem Feliksem Żołnowskim na czele, ministranci, biel i siostry Salezjanki oraz wierni naszej parafii. — tymi słowami zaczyna relację kronikarz.

Jak zauważył proboszcz z tamtych lat, ks. Zdzisław Weder, a co zostało skrzętnie zapisane w kronice, salezjański kościół pw. Świętej Rodziny został wybrany, aby podkreślić rocznicę 75-lecia działalności Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce.

Święceń udzielał ówczesny ordynariusz gorzowski, bp Wilhelm Pluta. Mimo, że od dwóch lat istniała już diecezja koszalińsko-kołobrzeska, to Piła pozostawała pod władzą biskupa gorzowskiego aż do 1992 roku.

— Rozpoczęła się msza św. w czasie której Ks. Biskup Ordynariusz udzielił najpierw święcenia diakonatu, subdiakonom: Adamowi Durakowi, Konradowi Hercowi, Józefowi Koszewnikowi, Jerzemu Rychertowi i Tadeuszowi Saczywko oraz święcenia prezbiteratu diakonom: Kazimierzowi Lewandowskiemu, Bolesławowi Leciejowi i Bogdanowi Piwowarczykowi — czytamy w kronice.

Wśród ośmiu ordynandów, dwóch subdiakonów i dwóch diakonów pochodziło z Piły.

Po tych święceniach salezjanie mieli trzech nowych diakonów (Durak, Herc i Saczywko) oraz dwóch kapłanów (Lewandowski, Leciej). Pozostali to duchowni diecezjalni.

— Po Mszy św. Ks. Biskup wygłosił podniosłe kazanie okolicznościowe. Uroczystość święceń uświetniły śpiewy wykonane przez chór parafialny, scholę ministrancką i scholę dziewcząt, prowadzoną przez siostrę dyrektorkę Marię Kobiałkowską. W uroczystości tej wzięli udział rodzice oraz krewni święconych, wielu księży zwłaszcza Salezjanów, kilku teologów lądzkich i nowicjuszów z Czerwińska oraz liczni wierni parafii Św. Rodziny. Na zakończenie odbyła się na plebanii wspólna kolacja, na której byli Ks. Biskup, księża, nowo wyświęceni diakoni i kapłani. Szczęść im Boże na nowej drodze — tymi słowami kronikarz kończy relację historycznych święceń kapłańskich w Świętej Rodzinie.

Następnego dnia, w niedzielę, 16 czerwca 1974 r. ks. Kazimierz Lewandowski i ks. Bolesław Leciej odprawili swoją prymicyjną mszę świętą.

[fancy_amp]

[fancy_images width=”660″ height=”440″] [image caption=”Zdjęcia z kroniki: trzech neoprezbiterów i dwóch salezjańskich diakonów” title=”Zdjęcia z kroniki: trzech neoprezbiterów i dwóch salezjańskich diakonów” ]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-14.jpg[/image] [fancy_images width=”660″ height=”426″] [image caption=”Diakoni i subdiakoni leżą krzyżem w prezbiterium” title=”Diakoni i subdiakoni leżą krzyżem w prezbiterium” ]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-8.jpg[/image] [image caption=”Święceń udzielał bp Wilhelm Pluta” title=”Święceń udzielał bp Wilhelm Pluta” ]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-7.jpg[/image] [image caption=”Wśród ośmiu ordynandów dwóch subdiakonów i dwóch diakonów pochodziło z Piły” title=”Wśród ośmiu ordynandów, dwóch subdiakonów i dwóch diakonów pochodziło z Piły”]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-9.jpg[/image] [image caption=”Neoprezbiterzy wraz z biskupem Wilhelmem Plutą i proboszczem Zdzisławem Wederem” title=”Neoprezbiterzy wraz z biskupem Wilhelmem Plutą i proboszczem Zdzisławem Wederem”]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-11.jpg[/image] [image caption=”To było wyjątkowe wydarzenie w kościele! Świątynia pękała w szwach!” title=”To było wyjątkowe wydarzenie w kościele! Świątynia pękała w szwach!”]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-4.jpg[/image] [image caption=”Strona z parafialnej kroniki” title=”Strona z parafialnej kroniki”]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-13.jpg[/image] [image caption=”” title=””]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-15.jpg[/image] [image caption=”” title=””]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-16.jpg[/image] [image caption=”” title=””]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-17.jpg[/image] [image caption=”” title=””]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-18.jpg[/image] [image caption=”Salezjańskie tablo z dwoma kapłanami-pilanami wyświęconymi w naszym kościele” title=”Salezjańskie tablo z dwoma kapłanami-pilanami wyświęconymi w naszym kościele”]https://swietarodzina.pila.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kronika-1974-1.jpg[/image] [/fancy_images]

[span style=”font-size:11px; color:black;”]Aby powiększyć dane zdjęcie należy kliknąć w nie, a następnie na znaczek na zdjęciu w prawym górnym rogu: sprite[/span]

[fancy_amp]

[squeeze_box3]

Zobacz poprzednie odcinki wakacyjnego cyklu „Z kart kronik”

[fancy_numbers variation=”yellow”]
  1. Rok: 1962 Mandat za Matkę Boską Częstochowską»
[/fancy_numbers]

Na kolejne odcinki zapraszamy w każdą wakacyjną niedzielę!

[/squeeze_box3]