Czego życzą parafii?

Publikujemy życzenia, jakie otrzymała parafia z racji jubileuszu 100-lecia poświęcenia kościoła.

[fancy_header3 variation=”blue”]Władze parlamentarne i samorządowe[/fancy_header3]

— Domeną tej parafii stały się różnorodne akcje i pomoc dla osób najbardziej jej potrzebujących — pisze do parafii Poseł na Sejm RP, Stanisław Kalemba.

Natomiast pilski starosta zauważa, że nie sposób jest ubrać w słowa stuletnią historię świątyni, która dziś nas jednoczy.

Życzenia przekazali nam także starostowie z sąsiednich powiatów: Ryszard Goławski z powiatu złotowskiego i Julian Hermaszczuk z powiatu chodzieskiego.

[one_fourth]
List od Stanisława Kalemby, Posła na Sejm RP
List od Stanisława Kalemby, Posła na Sejm RP
[/one_fourth] [one_fourth]
List od Franciszka Tamasa, Starosty Powiatu Pilskiego
List od Franciszka Tamasa, Starosty Powiatu Pilskiego
[/one_fourth] [one_fourth]
List Ryszarda Goławskiego, Starosty Powiatu Złotowskiego
List Ryszarda Goławskiego, Starosty Powiatu Złotowskiego
[/one_fourth] [one_fourth_last]
List Juliana Hermaszczuka, Starosty Powiatu Chodzieskiego
List Juliana Hermaszczuka, Starosty Powiatu Chodzieskiego
[/one_fourth_last] [fancy_header3 variation=”blue”]Kościół[/fancy_header3]

List, wspominający niedawną wizytację, napisał radca generalny salezjanów, ks. Tadeusz Rozmus.

— Jestem przekonany, że świętowany jubileusz wpisuje się w wysiłek dynamizowania duszpasterskich działań i ich dostosowywania do współczesnych wyzwań. Parafia Świętej Rodziny w Pile, będąc matką pilskich kościołów, jest równocześnie parafią bardzo dynamicznie i twórczo wpisującą się w poszukiwanie nowej tożsamości współczesnego Kościoła w Pile. Miałem okazję się o tym przekonać — pisze ks. Rozmus. Usprawiedliwił on także swoją nieobecność podczas naszego jubileuszu.

Także z sąsiedniego kościoła zielonoświątkowego dostaliśmy list gratulacyjny.

— Pragnę wyrazić serdeczne życzenia, aby wasza wspólnota, budowana przez Słowo Boże była nieustannie miejscem głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu, miejscem budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem — czytamy w liście od pastora Aleksandra Matwiejczuka.

[one_half]
List ks. Tadeusza Rozmusa, radcy generalnego salezjanów
List ks. Tadeusza Rozmusa, radcy generalnego salezjanów
[/one_half] [one_half_last]
List od pastora Aleksandra Matwiejczuka z kościoła zielonoświatkowego
List od pastora Aleksandra Matwiejczuka z Kościoła zielonoświątkowego
[/one_half_last] [fancy_header3 variation=”blue”]Szkoły i stowarzyszenia[/fancy_header3]

Dwie szkoły, które znajdują się na terenie naszej parafii przesłały gratulacje.

— Ten niezwykły jubileusz jest nie tylko powodem do dumy, lecz przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i ludziom za otrzymane dary i łaski — pisze Anna Stefanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5.

W podobnym tonie utrzymany jest list z Gimnazjum nr 4, który przeczytali uczniowie na głównej mszy 100-lecia.

Natomiast Towarzystwo Miłośników Miasta Piły pisze, że nasza parafia „jest dla pokoleń, członków naszego Towarzystwa wyznacznikiem wyboru właściwej drogi, organicznej pracy dla polskości i ochrony dziedzictwa kulturowego nad Gwdą”.

[one_third]
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 5
[/one_third] [one_third]
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 4
[/one_third] [one_third_last]
Towarzystwo Miłoscników Miasta Piły
Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
[/one_third_last] [fancy_header3 variation=”blue”]Z Niemiec[/fancy_header3]

Dawni nasi parafianie również przysłali do parafii listy.

[one_half]
List od Bernharda Klatta
List od Bernharda Klatta
[/one_half] [one_half_last]
List od Bertholda Grabsa
List od Bertholda Grabsa
[/one_half_last] [fancy_header3 variation=”blue”]Księża i siostry zakonne[/fancy_header3]

Parafia otrzymała także listy od księży i sióstr zakonnych, którzy tu posługiwali, bądź pochodzą ze „Świętej Rodziny”.

[one_third]
List od s. Anny Przybylskiej FMA
List od s. Anny Przybylskiej FMA
[/one_third] [one_third]
List od ks. Jerzego Rydzewskiego SDB
List od ks. Jerzego Rydzewskiego SDB
[/one_third] [one_third_last]
List od ks. Edwarda Rożańskiego
List od ks. Edwarda Rożańskiego
[/one_third_last]

Kliknij w dany list, aby powiększyć