Najświętsze dni w roku

Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczął się najświętszy czas w roku liturgicznym czyli Triduum Paschalne.

Wielki-Czwartek
[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”tahoma”]

W Wielki Czwartek odbyła się tylko jedna msza św. tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej. W jej trakcie podczas śpiewu Chwała na wysokości biły wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną aż do nocy paschalnej.

Tego dnia wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa, dlatego salezjanie z naszej parafii i inspektorii odnowili swoje święcenia. Po kazaniu, na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika, proboszcz obmył nogi dwunastu mężczyznom. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdjęto świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostało otwarte i puste, a „wieczna lampka” zgaszona.

Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. „ciemnicy” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Wieczorną adorację poprowadziła tradycyjnie Odnowa w Duchu Świętym.

Wielki-Piątek

Dzień Męki Pańskiej to dzień najgłębszej żałoby. W Wielki Piątek Kościół od wieków nie celebruje Eucharystii. Centralnym punktem piątkowych obchodów jest liturgia adoracji Krzyża, sprawowana w naszym kościele o godz. 18.

Wcześniej, w godzinę męki Pańskiej, o godz. 15. zapraszamy na rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego oraz na ostatnią w tym roku drogę krzyżową.

Liturgia Wielkiego Piątku z czterech zasadniczych części: liturgia słowa, adoracja Krzyża, Komunia Święta i procesja do Grobu Pańskiego.

Oddając cześć „drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, każdy wierny adoruje Chrystusa, który „do końca nas umiłował”. Zasłonięty czerwonym suknem Krzyż wnosi się podczas liturgii przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”.

Na koniec Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Bożego Grobu. Adoracja potrwa do godz. 23.

Wielki Piątek, obok Środy Popielcowej, jest dniem, w którym obowiązuje post ścisły. Kościół pości i modli się, oczekując Pana.

Wielka-Sobota

Wielka Sobota to dzień żałoby. Tego dnia Kościół również nie sprawuje Eucharystii. Co prawda, po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, ale należy już ona do obchodów Niedzieli Wielkanocnej.

Tradycyjnie w Wielką Sobotę dokonywany jest obrzęd poświęcenia pokarmów spożywanych następnie podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną. Święcenie pokarmów w naszym kościele co kilka minut od godz. 9. do 16.

W przedświątecznym zgiełku pamiętajmy o adoracji Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie.

Wielkanoc

Wigilia Paschalna to święto wszystkich świąt, centrum wszystkich celebracji. Tu rodzi się życie Kościoła – święta liturgia, która najbardziej, w pełni znaków liturgicznych uobecnia i proklamuje wydarzenia paschalne.

Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Dlatego Liturgia w naszym kościele rozpocznie się najpóźniej w Pile, czyli o 21.

Zamiast obrzędów wstępnych mamy liturgię światła, potem poszerzona, wyjątkowo uroczysta liturgia słowa, po niej liturgia chrzcielna (jak na wszystkich Mszach z udzielaniem chrztu), w końcu liturgia eucharystyczna. Na zakończenie z figurą Chrystusa przejdziemy w procesji rezurekcyjnej, ogłaszając radośnie, że CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!