Będzie nowe wezwanie w majowej litanii

„Matko Miłosierdzia” to nowe, wprowadzone w tym roku, wezwanie do litanii loretańskiej.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przychyliła się do prośby Białostockiej Kapituły Metropolitalnej i Konferencji Episkopatu Polski, by w Polsce w litanii do Najświętszej Maryi Panny, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

— Za wprowadzeniem nowego tytułu Matki Bożej w Litanii Loretańskiej przemawiają racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne. Już w średniowiecznej antyfonie „Salve Regina” znajduje się wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Potem pojawiało się ono w różnych innych modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bratnie w Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia” — czytamy na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Litania loretańska jest odmawiana w naszym kościele przez cały maj o godz. 17.30. W majowe niedzielę nabożeństwo połączone jest z drogą światła i rozpoczyna się o 17.15.

Tradycyjnie na nabożeństwa majowe zapraszają także działkowicze. Pod gołym niebem, przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Wypoczynek” (ul. Różana Droga») litania loretańska jest śpiewana w każdą sobotę o godz. 16.