Święto wszystkich zakonnic i zakonników

W habitach i bez habitu, niezmiennie przy Chrystusie i przy człowieku w postawie służby i miłości. To za nich dziś szczególnie się modlimy.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”tahoma”]

Dzień Życia Konsekrowanego przypada w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, a ustanowił je w roku 1997, Jan Paweł II.

Jest to dzień pamięci o osobach, które ofiarowały swoje życie Panu Bogu. Zakonnicy, zakonnice i inne osoby konsekrowane odnawiają w tym dniu swoje śluby zakonne.

Ukryci za klauzurą, skąd dobiega szept ich wytrwałych pacierzy, w modlitwie i pracy żyją tylko dla Boga. Odpowiedzieli na Jego wezwanie i zawierzyli wszystko Chrystusowi. Wybrali Go na swego jedynego przewodnika i mistrza. Inni służą Bogu, pracując w parafiach, szkołach, szpitalach i domach opieki, ochronkach i przedszkolach, na stacjach pomocy i warsztatach terapeutycznych. Trwają przy Bogu niepodzielnym sercem, gotowi na wyjście naprzeciw każdego napotkanego człowieka.

Wędrują oni za Chrystusem drogą rad ewangelicznych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa). Oddani Bogu do końca, przez Niego przyjęci i posłani do świata. Współcześni apostołowie, którzy złożyli swe życie niczym białą hostię na mszalnej patenie, w geście zupełnego ofiarowania. To za nich dziękujemy dziś Bogu. A oni proszą o modlitwę za wierność w powołaniu.

Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego jest wyjątkowy, ponieważ przeżywany jest w Roku Życia Konsekrowanego.

Przez cały Rok, do 2 lutego 2016 r. będą miały miejsce różne wydarzenia na płaszczyznach ogólnoświatowych, w poszczególnych krajach, na poziomie diecezji i parafii, a także na poziomie lokalnym.

Niebawem i w naszej parafii przeżyjemy taki dzień związany z Rokiem Życia Konsekrowanego.